Error processing SSI file

Mannerheimintie

Mannerheimintie on Helsingin merkittävimpiä katuväyliä. Se erottaa toisistaan kaupungin kaksi alkuperäistä erisuuntaista koordinaatistoa. Kävelyreitillä tarkastellaan kortteleiden rakentumista. Kaupunkia rakennettaessa on tavoiteltu myös yhtenäistä korttelien rakennustapaa. Myös modernisaatio on heijastunut kortteleiden rakenteeseen: katujen ja kortteleiden tarkka rajaus hajoaa. Kortteleista muodostuu puolijulkisia kaupankäynnin tiloja, myöhemmin liikenneratkaisut kytkeytyvät suoraan korttelien rakennustapaan.

Modernin kaupunkisuunnittelun traditiossa kaupunkitoimintojen erottaminen toisistaan on tapahtunut tilallisesti. Liike- ja hallintokeskukset erottuvat asumisen tiloista, samoin vapaa-ajan ja kulttuurin ympäristöt muusta kaupungista. Mannerheimintie liittyy Töölönlahden alueeseen; kierros päättyy toiminnoiltaan ja rakenteeltaan kehittyvän kaupunkimaiseman äärelle.

Vanha ylioppilastalo (1)
Uusi ylioppilastalo (2)
Henkivakuutusyhtiö Kaleva (3)
Kaivotalo ja City-center (4)
Lasipalatsi (5)
Sokoksen tavaratalo (6)
Nykytaiteen museo Kiasma (7)

 

 

Etusivulle