Error processing SSI file

Kaivotalo ja City-center

Kalevan talon viereiset Kaivotalon ja City-centerin rakennukset tuovat esille sodanjälkeisen modernin arkkitehtuurin teemoja. Rakentaminen ei rajoittunut urbaanin kaupungin täydentämiseen moderneilla kerrostumilla. Yhtenäisestä urbaanista kaupunkitilasta siirryttiin seudulliseksi hajonneeseen kaupunkikudokseen lähiöineen, vihertiloineen, kauppakeskuksineen ja liikennejärjestelmineen.


    Kaivotalon moderni julkisivu

    Kaivotalon kortteli avautuu Kaivopihaksi

    City-center - moderni kaupunkikone

    Utopiat ja todellisuus

  

 

 

Etusivulle