Error processing SSI file

Nykytaiteen museo Kiasma

Kiasma - kertomus kaupungista

Mannerheimintien bulevardiosuuden päättää seudun nuorin rakennus Nykytaiteen museo Kiasma (Mannerheiminaukio 2). Rakennuksen suunnitteli vuosina 1992-93 järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voiton perusteella newyorkilainen arkkitehti Steven Holl. Rakennustyöt aloitettiin alkuvuodesta 1996 ja museo avattiin yleisölle toukokuussa 1998.

Nykytaiteen museo sai Kiasma-nimensä Hollin kilpailuehdotuksen moton perusteella. Kreikankielinen sana Kiasma tarkoittaa risteystä, lääketieteessä näköhermojen kohtaamista tai dna:n kierteistä yhdistymistä. Kiasma toimii metaforana sekä rakennuksen muodolle että toiminnalle. Konkreettisimmillaan paikalla kohtaavat kaksi alueen tilatyyppiä. Rakennus muodostaa symbolisen risteyksen kulttuurin, urbaanin keskikaupungin ja luonnon, pohjoispuolisen Töölönlahden puistoalueen välille. Kietoutumisen voi havaita rakennuksen sisällä kahden päämassan välillä: kaupunkimaisen suorakulmaisen ja orgaanisen luonnonmukaisen rakennusmassan kohtaamisessa. Hollin arkkitehtisuunnittelua ohjasivat kaksi ympäristöstä nousevaa linjaa - line of culture ja line of nature, luonnon ja kulttuurin linjat.

Rakennuksen hahmossa on tekijöitä, jotka liittyvät ympäröivän kaupunkimaiseman piirteisiin. Rakennuksen räystäskorkeus on 23 metriä, eli se noudattaa vuosisadanvaihteen suurkaupunkimaisemaa ohjanneen rakennusjärjestyksen sallimaa rakenteen maksimikorkeutta. Sittemmin alkuperäisistä määräyksistä joustettiin, ja Helsingin liikekeskustan rakennuskorkeus lähti vähittäin modernin rakentamisen myötä nousemaan.

Kiasman mittasuhteet eivät ylitä yksilöllisen havaittavuuden mittoja. Rakennus on harmonisessa suhteessa tilan muun artikuloinnin kanssa: istutusten, valaisinpylväiden, penkkien ja ratsastajapatsaan. Kiasman dynaamisesti etenevä liike näyttää liittyvän myös Postitalon monumentaaliseen mittakaavaan. Mittakaavaltaan Kiasma on urbaani rakennus, joka on suunniteltu tilalliseksi osaksi ympäristöään. Miellyttävimmän paikan rakennus luo länsipuolelleen, jonne muodostuu kainalo lämpimälle ja aurinkoiselle terassille (Kuva 34).

Rakennuksen läpäisee ns. kiasmaattinen seinä. Tämä sydänmuuri on kalteva, taittuen eteläpäässään 9,5 astetta kohti itää. Rakennuksen pohjoisosassa seinä vaihtuu lasipintaiseksi ulkoseinäksi, joka pohjoispäässään kallistuu samat 9,5 astetta länteen päin. Seinän liike ohjaa huomion ympäristön pieniin erikoispiirteisiin. Vino muoto löytyy esimerkiksi etelässä Lasipalatsin viherhuoneen (Kuva 35) taitetusta ikkunapinnasta ja pohjoisessa Kansallismuseon tornipäätteestä (Kuva 36). Näkymät ovat tärkeitä Kiasman arkkitehtuurissa. Rakennuksen läpi johtava pasaasi (Kuva 37) suuntautuu kaukana Siltasaaressa sijaitsevan Työväenyhdistyksen talon graniittitorniin. Pasaasin viereisen lasipinnan heijastukset tuottavat ennennäkemättömän deformoidun näkymän Eduskuntatalosta.

 

    Valo arkkitehtuurin rakennusaineena

    Kaupunkimaisemat aukeavat Kiasman ja Sanomatalon sisältä

    Linkit:
   
Nykytaiteen museo Kiasma
   
 Steven Holl

 

 

 

Etusivulle