Error processing SSI file

Helsingin rakentumisen historiaa

Helsingin kaupungin historia kuvaa kaupungin yhtenäistä kokonaishahmoa. Kaupungeissa vaikuttavat moninaiset tekijät, sekä ulkoa ohjatut että sisältä kasvaneet, ovat luoneet niistä rajattuja, tunnusomaisen muodon omaavia yhdyskuntia. Urbaani kaupunkiperinne on muokkaantunut Helsingissä hitaasti, ja sillä on leimallisesti pitkät juuret.

Vantaan Helsinki
Suurvalta-ajan kaupunki
Empire-Helsinki
Kohti mannermaista urbaania suurkaupunkia
Arkkitehdit kaupunkisuunnittelijoina vuosisadan vaihteessa
Moderni Kaupunki
Kaupunkimallin muutos - seutuistuva kaupunki

Kasvava kaupunki

Linkkejä:
Tietoa kaupungeista

 

 

Etusivulle