Error processing SSI file

Erilaistuva kaupunki

Kaupungin sisällä vaikuttaa myös tekijöitä, jotka ovat tuottaneet sen yhtenäisen kokonaishahmon sisälle muutosta ja vaihtelua. Kaupungit eriytyvät synnyttäen sisälleen yksilöllisiä paikkoja ja alueita. Moninaisuus koskee myös tulkintoja ja havaintoja näistä piirteistä. Jokainen kaupunkilainen rakentaa havaintonsa ympäristöstä omien yksilöllisten kokemustensa ja lähtökohtiensa varaan. Kaupunkia tarkastellessa havaitsee sen olevan lopulta juuri sellainen, jollaisena jokainen tarkastelija sen itse kokee, tuntee ja havaitsee. Kaupunki pitää sisällään monia kaupunkeja.

Urbaani kaupunki ei ole vain monien yksilöllisten mielikuvien ja tulkintojen summa. Kaupunkitulkinnat eivät ole mielivaltaisesti valittavissa, vaan ne rakentuvat luonteeltaan pysyvien kaupunkitilojen ja -paikkojen yhteydessä. Yhteisölliset kokemukset syntyvät kaupungin julkisessa tilassa. Julkisen tilan käsitettä käytetään monin eri tavoin: joillekin se merkitsee tilaa jossa on paljon ihmisiä, joillekin vapaan taivaan alla olevaa paikkaa, joskus tilaa jossa vapaasti saa tehdä kaikkea, mitä muuten ei erityisesti kielletä. Tässä yhteydessä julkisella tilalla tarkoitetaan sekä tilallisesti että ajatuksellisesti avointa, urbaania kaupunkikultuuria ylläpitävää kokemuskenttää.

Seuraavassa kuvataan joitakin kaupunkikokonaisuudesta erottuvia tilan elementtejä.

Linkkejä:
Tutkimusta urbaanista kokemuspiiristä
(Helsingin yliopisto, maantieteen laitos )

Kaupunkimiljöön piirteistä
(Taideteollisen korkeakoulun avoin yliopisto)

 

 

 

Etusivulle