Error processing SSI file

Senaatintori

Senaatintorin kierros kuvaa kaupungin perustamiseen ja rakentamiseen kytkeytyviä tekijöitä. Helsingin uudelleenrakennustyö 1800-luvun alussa sisälsi myös vanhan kaupungin raivaamista, aikaisemman kaupungin merkkien poistamista. Empire-rakentamista tuli edeltämään avoin tilanne, johon uudet rakennuselementit tuoreina saattoivat asettua. Luonteeltaan pysyviä lähtökohtia olivat rakennuspaikan maisema ja luonnonmuodot, sekä tietysti ajatus kaupungista itsestään; rakennusten luomasta ympäristöstä, arkkitehtonisesta tilasta.

Senaatintori on kaupungin perinteisin, pysyvin kaupunkitila. Se koetaan voimakkaana keskiönä, josta kaupungin arkkitehtoniset merkitykset kumpuavat, ja jota kohden näitä merkityksiä luodessa suuntaudutaan. Nykypäivänä tori koetaan eräänä kaupungin monista keskuksista. Senaatintori kantaa mukanaan vahvoja historiallisia merkityksiä; nykytutkimus on korostanut kuinka monimuotoisia nämä merkitykset menneisyydessä ovat olleet. Aukiolla on monta historiaa. Senaatintorin tilallinen merkitys voidaan tulkita uuden ja vanhan kohtauspaikkana, kerrostumisen ja muutoksen arkkitehtuuritilana.

Johdanto
Senaatin rakennus (1)
Yliopiston rakennus (2)
Nikolainkirkko (3)
Sederholmintalo (4)
Senaatintori: yhteenveto
Senaatintorilta Aleksanterinkadulle
Pohjoismaiden Yhdyspankki ja Yliopiston päärakennuksen laajennus (5 ja 6)
Moderni rakennus historiallisessa ympäristössä
Kaupungin historia - rakentuva tilanne vai pysyvä tila

 

 

Etusivulle