Error processing SSI file

Lasipalatsi

Funktionalistinen arkkitehtuuri

Viljo Revellin (1910-64), Niilo Kokon ja Heimo Riihimäen suunnittelema Lasipalatsi (1936, Mannerheimintie 22) on Helsingin keskustan näkyvin esimerkki funkis-arkkitehtuurista. Nuori, vielä opintojaan suorittava teekkarikolmikko pääsi toteuttamaan ennakkoluulottomasti uuden funktionalistisen arkkitehtuurin periaatteita.

Funktionalismin teorian mukaisesti Lasipalatsin muodonanto lähti liikkeelle rakennuksen sisältämän toiminnan vaatimuksista. Rakennuksen ohjelma oli monipuolinen. Basaarin pohjoispäähän sijoitettiin 800-paikkainen elokuvateatteri ja rakennuksen pitkän sivun liikekerroksen päälle paikkamäärältään yhtä suuri ravintola. Simonkadun puoleisessa siivessä oli toimisto- ja myymälätiloja, jotka porrastuivat joustavasti maaston mukaan. Rakenteellisen rehellisyyden pyrkimyksen mukaisesti Lasipalatsin kantava rakenne on verhoamattomana nähtävillä. Rakennuksen ulkoarkkitehtuurista puuttui kaikki dekoraatio ja sen viehättävyyden synnyttivätkin puhtaat valkeat rappauspinnat, jotka korostivat rakennuksen plastisesti vaihtelevia muotoja.

Rakennuksessa käytettiin paljon lasia. Nauhaikkunoiden lisäksi rakennuksessa on yhtenäisiä lasipintoja, joilla on korvattu kokonaisia seiniä. Näin osoitettiin, etteivät rakennuksen ulkoseinät ole kantavaa rakennetta, kuten perinteisessä arkkitehtuurissa, vaan että rakenne lepää ulkopinnasta sisäänvedettyjen betonipilarien varassa. Liikekerroksen julkisivu on suurta yhtenäistä lasipintaa, jonka päälle asettuvat suljetummat seinäpinnat. Modernia vaikutelmaa korostivat julkisivun neonvalomainokset ja ympäristön liikenneratkaisut sivukatuineen. Liikenne kytkeytyi myös rakennuksen muotoon: erilaiset jalankulkuväylät johtavat rakennuksen läpi ja väyliä on myös arkkitehtonisesti korostettu.

Pitkän unohduksen aikana rapistumaan päässeen Lasipalatsin entisöinti on valmistunut osin EU-rahoitteisena hankkeena vuonna 1999 (Arkkitehtitoimisto Alli, Pia Ilonen ja Minna Lukander). Rakennus on saanut takaisin tarkkaan jäljitellyn 1930-luvun asunsa ja sen liiketiloissa toimii mm. mediakeskus.

Linkit:
Lasipalatsi

 

seuraava sivu

   

 

Etusivulle