Error processing SSI file

Henkivakuutusyhtiö Kaleva

Osakuntatalon naapurirakennus Mannerheimintiellä jatkoi ehyen kaupunkikuvan luomista korttelikokonaisuutta täydentämällä. Henkivakuutusyhtiö Kaleva rakennutti uuden toimitalon Osakuntatalon viereiselle tontille (Mannerheimintie 7). Uuden liiketalon suunnittelijaksi kutsuttiin Armas Lindgren, ja rakennuksen suunnittelu alkoi vielä Osakuntatalon rakentamisen aikaan vuonna 1910. Toimitalo otettiin käyttöön vuonna 1914.

Vakuutusyhtiö Kalevan talon suunnitelmat kypsyivät lopulliseen muotoonsa vähitellen. Toteutetussa muodossaan rakennus seurasi Pohjolan talosta tutun graniittipintaisen renessanssipalazzon lähtökohtaa. Vakuutusyhtiö Kalevan talo artikuloitiin pidättyvästi. Rakennuksen plastinen kokonaisuus pyrki yhdistämään laajan tontin yhtenäiseksi rakennusmassaksi. Kaksiulotteisen vaikutelman luova julkisivu oli kuin rakennusmassan päälle pingotettu ohut kuori. Rakennuksen pintavaikutelma hallittiin parvekelinjojen ja listojen reliefillä sekä ikkuna-aukkojen syvyysasettelulla.

Julkisivu on kuitenkin paikka paikoin jäsennelty hienovaraisen klassisesti. Mannerheimintien puoleisen julkisivun sivurisaaliitit muodostuvat kahdesta muita kapeammasta ikkuna-akselista. Kaivokadun puolella (Kuva12) ikkunalinjat taas seuraavat toisiaan ilman korosteita. Kaivokadun kulman jälkeen, rautatieasemaa vastapäätä on massa artikuloitu pinnasta nousevin kolmiulotteisin nurkkarisaliitein. Rakennuksen liikekerros erottuu voimakkaasti ulkonevalla parvekekaiteella. Linja muodostaa peruspinnan, jonka päältä klassismin kolmiosainen jäsentely kohoaa. Sokkelikerros erottuu kahden kerroksen korkuisesta pääkerroskentästä kevyellä listalinjalla, ylin kerros on artikuloitu attikaksi. Rakennuksen profiili päättyy parvekekaiteen tapaan linnamaiseen krenelointiin, joka jatkuu edelleen Osakuntatalon sivurisaliittien päätteisiin. Rakennuksen parvekkeen alainen liikekerros on puolestaan jäsennelty tilan käyttötarkoituksen tarpeista lähtien. Toiminnasta lähtenyt "funktionalistinen" muotoilu heijastuu liikekerroksen itsenäisenä ja vaihtelevana aukotuksena.

Vakuutusyhtiö Kalevan talo sisälsi rakennusteknisiä uutuuksia. Talo rakennettiin insinööri Jalmar Castrénin suunnittelemille varhaisille betonipilareille. Konttorien ja asuntojen lisäksi rakennuksessa oli mm. Seurahuoneen ravintolan ja hotellin tiloja, jotka siirtyivät sinne vanhasta kaupungintalosta. Sisustukseltaan rakennus oli huoliteltu, heijastaen aikansa wieniläisarkkitehtuurin ihanteita. Geometrisen askeettiset ja materiaaleiltaan hienostuneet sisätilat suunniteltiin Lindgrenin johdolla. Työhön osallistui myös taiteilija Gunnar Finne, joka veisti mm. Mannerheimintien ja Kaivokadun pyöristetyssä kulmassa olevan portaalin koristereliefin.

 

Linkit:
Gunnar Finne, Vakuutusyhtiö Kaleva (Helsingin kaupungin taidemuseon sivut)

 

Kaivotalo ja City-center

 

 

 

Etusivulle