Opiskelu vaatii työtä ja taitoja Taitavaksi opiskelijaksi Opiskelua tukevat materiaalit

Tallenteet

Muut aineistot

Kielten tukisivut

Lisätietoja Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Englanti

Englannin kielestä on tullut nykyajan lingua franca, yhteinen kansainvälinen kieli, jota käyttävistä vain murto-osa puhuu sitä äidinkielenään. Suurin osa yliopisto-opiskelijoista joutuu lukemaan englanninkielisiä tenttikirjoja ja työelämässä käytännön englannin taitoja edellytetään yhä vaativammissa tehtävissä. Myös hyvin suoritetun pitkän koulukurssin jälkeen lisäopinnot ovat yleensä tarpeen.

Opiskeluvaiheessa korostuu yleensä ns. passiivinen kielitaito, kyky ymmärtää lukemansa. Tenteissä vastataan yleensä suomeksi, vaikka tenttikirjat olisivat vieraskielisiä.

Englanninkielisten tenttikirjojen lukemisesta
Minun oppiaineeni: yliopistonlehtori Pirkko Olsonen