Opiskelu vaatii työtä ja taitoja Taitavaksi opiskelijaksi Opiskelua tukevat materiaalit

Tallenteet

Muut aineistot

Kielten tukisivut

Lisätietoja Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Englannin kurssien esittely

Yleisopintoihin sisältyvillä englannin kursseilla opiskelijoille on tarkoitus antaa sellainen englannin taito, jolla hän voi selviytyä opinnoissaan ja työelämässä. Kursseilla harjoitetaan tekstinymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista.

Koska akateeminen englanti on sanastoltaan vaativaa ja sen käytänteet poikkeavat suomen kielen vastaavista muodoista, niin sen hyvä hallinta edellyttää uutteraa opiskelua. Oppimiseen ja taitojen ylläpitämiseen on hyvä panostaa jatkuvasti. Tarkoitus on, että englannin kursseilla saat valmiuksia kielitaidon kartuttamiseen ja ylläpitämiseen myös opetuksen jälkeen.

Kurssista saa arvosanan hyväksytty tai hylätty.

Kurssin lähtötaso

Ennen kurssille ilmoittautumista, sinun tulisi tarkistaa, ovatko taitosi riittävät kurssista selviytymiseen. Kurssille tulijan odotetaan suorittaneen lukion englannin pitkän oppimäärän ja kielitaidon oletetaan olevan B2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Oman kielitaidon arviointi