Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston verkkopalvelu

Sivuston sisällön on tuottanut Helsingin yliopiston Avoin yliopisto.

Verkkopalvelun toteutus:
Toteutus ja ylläpito: Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, päätoimittaja Päivi Leppänen.
Sähköposti: avoinyo-verkkopalvelut@helsinki.fi
Omat sivut -palvelun atk-suunnittelu ja ohjelmointi EduWeb
Logopalkin valokuva: Wilma Hurskainen.
Julkaisija: Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
Suomenkielinen sivusto on uudistettu helmikuussa 2016

Studia Generalia -sivut:
Logopalkin valokuva: Eero Roine
Sivut julkaistu 1.7.2010 ja uudistettu helmikuussa 2016.

Palvelun käyttäjän vastuut ja velvollisuudet:
Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston verkkopalvelun käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä ei saa hyödyntää palvelusta löytämiään yhteystietoja suoramarkkinointitarkoituksiin eikä muutoin käyttää niitä väärin.

Tekijänoikeudet:
Verkkopalvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Tämän palvelun tekijänoikeus kuuluu sivuston toteuttajalle. Sivuston sisältämään aineistoon on tekijänoikeus vain alkuperäistekijöillä eikä toteuttaja luovuta oikeuksia edelleen ellei toisin ole sovittu.

Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta ilman toteuttajan lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää materiaalia. Verkkomateriaaliin linkitettäessä on hyvän tavan mukaisesti käytävä ilmi materiaalin julkaisija ja tekijä.

Oikeus muutoksiin pidätetään. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä kustannuksista.

Rekisteriselosteet
Helsingin yliopiston Oodi-opintohallintojärjestelmän rekisteriseloste

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston asiakasrekisterin rekisteriseloste