Pedagoginen tuki
 • Pedagoginen tuki
 • Pedagoginen koulutus

Linjakas opetus

 • Linjakas opetus
 • Opetuksen tavoitteet ja sisällöt
 • Opetus- ja opiskelumenetelmät
 • Oppimisen arviointi
 • Opiskeluilmapiiri
 • Yliopistopedagogiikka

Opetuksen suunnittelu

 • Opetuksen suunnittelu
 • Kysymyksiä opetuksen suunnittelun tueksi
 • Laadi pedagoginen käsikirjoitus
 • Näkökulmia pedagogiseen käsikirjoitukseen
 • Ideoita työelämälähtöisyyteen
 • Dialogiopettaminen

Opitaan yhdessä!

 • Tutkimustietoa opettajalle
 • Vertaistuki lähiopetuksessa
 • Vertaistuki verkko-opetuksessa

Oppimisen arviointi ja palaute

 • Avoime yliopiston ohjeet
 • Miksi palautetta?
 • Arviointikriteerit
 • Milloin palautetta?
 • Minkälaista palautetta?
 • Kirjallisuutta
Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Tietoa opettajille ja tuutoreille

Avoimen yliopiston opettajat ovat oman tieteenalansa tunnustettuja asiantuntijoita. Sen lisäksi opettajat ja tuutorit tarvitsevat tietoa siitä, miten parhaalla mahdollisella tavalla voivat tukea Avoimen yliopiston erilaisia opiskelijoita yliopisto-opinnoissa.

Opettajille ja tuutoreille suunnatut sisällöt löytyvät nyt Avoimen yliopiston Flammasta Opetuksen tueksi -sivuilta. Flammaan kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksella.

Pedagoginen tuki ja kehittäminen - uudessa verkkopalvelussamme.