Error processing SSI file

City-center - moderni kaupunkikone

Arkkitehtien Viljo Revell ja Heikki Castrén suunnitteleman City-centerin visuaalinen luonne poikkeaa Kaivotalon keveyttä korostavasta rakenteellisuudesta. City-centerin arkkitehtuuri heijastaa sen rakennusmateriaalin, betonin rakennetta ja käyttömuotoja. Sitä voidaan pitää esimerkkinä ns. brutalistisesta, betonimateriaalin estetiikkaan perustuvasta arkkitehtuurista.

Rakennuksen toimistokäytössä olevat pääkerrokset on jäsennöity katkeamattomina nauhaikkunoina. Julkisivuelementtien pintamateriaalina on käytetty tummaa keraamista klinkkeriä. Toimistokerrosten alla sijaitsee rakennuksen maanpäällinen kellari, avoin parkkikerros, joka erottuu Kalevan talon tapaan voimakkaasti artikuloidusta kaiteesta. Betonikaiteen luoman syvän varjon alla sijaitsevat kaksi avointa liikekerrosta. Rakennuskokonaisuuden peruspinta ei myötäile katupinnan tasoa, vaan muodostaa itsenäisen tason, jolle noustaan jalkakäytävältä porrasaskelmia myöten.

Parkkikerroksen kaiteen massiivisuus on antanut rakennukselle sen tutun kutsumanimen "Makkaratalo". Suuren yleisön parissa rakennus on saanut voimakasta kritiikkiä osakseen "rumana" rakennuksena. Makkaratalo on kaikkia keskustan rakennuksia monoliittisempi, kolmen kaupunkitontin kokoinen tummanpuhuva rakennus, jonka rakenteellinen artikulointi poikkeaa mittakaavaltaan huomattavasti ympäristöstään. Rakennuksen äärellä tuntuu kuin mielikuvat siitä, millaiseksi paikka tulisi rakentaa, eivät olisi kohdanneet muotoutunutta todellisuutta. Toteutetun konseptin mukaisesti rakennukseen saavuttiin maanalaista käyntiä myöten metrolla tai autolla suoraan kadulta parkkikerrokseen, tehtiin ostokset rakennuksessa sijaitsevista liikkeistä ja poistuttiin rakennuksesta. Jalankulkijan mittakaava ja kaupunkimaiset toiminnot jäivät liikennejärjestelmille alisteiseksi. Keskeiset osat katujulkisivua on uhrattu autorampeille (Kuva 20), jalkakäytävätason liiketilat kätkeytyvät rakennuksen uumeniin. Urbaani kaupunkimainen toiminta on kääntynyt sisäänpäin, raja julkisen kaupunkitilan ja siitä erottuvan yksityisten tilan välillä on hämärtynyt.

seuraava sivu

 

 

Etusivulle