Error processing SSI file
Suomen Yhdyspankin julkisivua

Julkisivun jäsennöinti

Nyströmin pankkipalatsin pohjakerros rustikoituine kivipintoineen ja holvattuine ikkunoineen on jäsennelty kantavan sokkelikerroksen luonteiseksi. Rustikointi jatkuu massiivisen vaikutelman luovissa sivurisaliiteissa. Näiden välinen kolossaalinen joonialainen pylväsrivi nousee kahden kerroksen korkeudelle kannattelemaan palkistoa. Neljän keskimmäisen pylvään päälle kohoaa attika. Joonialaisten kapiteelien voluutit on asetettu poikittain palkistoa vasten, ja niihin on liitetty koristeellinen kilpi, joka sisältää suomalaisesta ympäristöstä löytyviä luontoaiheita, puita ja lehtiä. Toisen kerroksen pylväsrivin takana sijaitsi pankin arvokkain tila, lasikatteinen pankkisali. Ikkunoiden yläpuolisiin kaariaiheisiin on asetettu Walter Runebergin otsikkoveistossarja (Kuva 7) kuvamaan suomalaisia elinkeinoja. Jokaisen kaaren lakikiven päällä lepää massiivinen voluutti, joka kannattelee pylväsvälien keskeltä suurta palkistoa. Kolmessa keskimmäisessä pylväsvälissä voluutit on korvattu pienemmillä pylväillä.

Suomen Yhdyspankin luonnonkiviarkkitehtuurin jatkoi yleisiä klassismin muotoperiaatteita. Samaan tapaan graniittia oli käytetty julkisivumateriaalina ruotsalaisissa ja norjalaisissa liikerakennuksissa. Materiaali oli käytössä myös Skotlannissa ja Pohjois-Amerikassa.

Vakuutusyhtiö Pohjolan talo

 

 

Etusivulle