Error processing SSI file

Aleksanterinkadun yleisilme

Rakennusjärjestys suurkaupunkimaiseman tuottajana

Eurooppalainen kaupunkijärjestys vakiintui Helsingissä verrattain myöhään. Vasta Helsingin vuoden 1895 rakennusjärjestyksessä luovuttiin lopullisesti rajoittamattoman rakennusoikeuden periaatteesta. Rakennusten maksimikorkeudeksi määrättiin tonttia rajoittavan kadun leveys, tai enimmillään 23 metriä, mistä pidettiin pitkään kiinni (kansainvälisessä vertailussa Helsingin rakennusjärjestys oli väljä, eli se mahdollisti eurooppalaisittain erittäin tiiviin rakentamisen toteuttamisen). Paineita korkeamman rakentamisen suuntaan kuitenkin syntyi, myös arkkitehtonisten ihanteiden taholta. Vuonna 1929 rakennusjärjestystä muutettiinkin niin, että Rautatieaseman ja Senaatintorin välisille tonteille määriteltiin maanpinnan korkeusasemasta riippumaton absoluuttinen rakennuskorkeus. Näin pyrittiin katulinjoille luomaan maastovaihtelusta riippumaton linjakkuus. Samalla nousi myös tonttien rakennuskorkeus ja -oikeus. Uusi peruslinja Aleksanterinkadulla rajautui monumentiksi rakennetun Yliopiston, Stockmannin ja Liittopankin rakennusten räystäslinjojen määrittämälle absoluuttiselle +31,0 metrin tasolle. Tämä oli aikaisempaa rakennuskorkeutta huomattavasti suurempi, parhaimmillaan jopa kolmen kerroksen verran. Ensimmäinen askel kehityksessä otettiin, kun Liittopankin rakentaminen sallittiin alkuperäistä määräystä korkeammalle.

Tavoitellusta linjakkuudesta on paras esimerkki nykyinen Keskuskatu (Kuva 49). Alvar Aalto muokkasi liikekatuilmeen kansainvälisen tyylin mukaisilla Rautatalon (kilpailuvoitto 1951-54, Keskuskatu 3) ja Kirjapalatsin (kilpailuvoitto 1961-1969, Keskuskatu 1) rakennuksilla. Erityisesti on arvostettu sitä, että Rautatalon puhtaaksimuurattu palomuuri sovittuu herkästi viereiseen Saarisen suunnittelemaan Kinopalatsin liiketaloon. Kirjapalatsin paikalla olleen Kinopalatsin elokuvateatterin purkaminen vuonna 1965 sen sijaan koettiin kulttuuriskandaaliksi. Katujulkisivujen yhtenäisyyden Keskuskadulla rikkoo - tai vaihtoehtoisesti tulkiten siihen tuo vaihtelua - 1850-luvulta säilynyt matala kolmikerroksinen Litoniuksen talo (Keskuskatu 3b/Aleksanterinkatu 50).

Aleksanterinkadulla lisärakennusala tärveli monia vanhempien säännösten mukaan rakennettuja taloja. Gustaf Nyströmin suunnitteleman uusrenessanssityylisen liike- ja asuinrakennuksen (1891, Aleksanterinkatu 15) (Kuva 50) lisäkerrokset rakennettiin eleettömän sodanjälkeisen modernismin tyyliin. Uusrenessanssityylisessä Hermeksen talossa (Kuva 51) (Grahn, Hedman ja Wasastjerna, 1897, Aleksanterinkatu 19) lisäkerrokset on puolestaan toteutettu historiallisessa tyyliasussa. Myös Pohjoismaiden Yhdyspankin Senaatintorille kurottuvat massiiviset mittasuhteet määriteltiin tämän säädöksen myötä. Arkkitehtoniselta sisällöltään painokkaimmat Yhdyspankin, Lundqvistin ja Pohjolan talot ovat säilyneet räystäslinjaltaan matalimpina rakennuksina.

Liikekatu modernissa yhteiskunnassa - suunnittelun instrumentti vai sen lopputulos

Aleksanterinkatu - 250:n vuoden kerrostumat helsinkiläistä liikekatua

 

 

Etusivulle