Error processing SSI file

P. E. Blomstedtin Liittopankki

Uusi liiketaloarkkitehtuuri

Eräs tunnetuimmista 20-30 -luvun uusista keskustan liikerakennuksista on P. E. Blomstedtin suunnittelema, vuonna 1929 valmistunut Liitopankin rakennus. Blomstedt oli voittanut kolme vuotta aikaisemmin rakennuksesta käydyn arkkitehtuurikilpailun. Liittopankin pohjakerroksen massiiviset arkadikaaret muodostivat perustan, jolta rappauspintaiset ja lasiset vertikaalinauhat vuorotellen nousivat. Ylöspäin suuntautuva liike loi vaikutelman pilvenpiirtäjän kohoavasta dynamiikasta, jota rakennuksen valaistus vielä pimeällä korosti. Kerrosten välisiin lasikenttiin sijoitettiin korutonta ulkoasua rikastuttavia liikeilmoituksia.

Rytmiltään samankaltainen, vailla sokkelikerrosta ja voimakkaammalla kattolistalla varustettu, oli Blomstedtin kilpailuvoiton perusteella suunnittelema Helsingin Suomalaisen Säästöpankin rakennus (Kuva 41) (1928-30, Yliopistonkatu 8). Porrastettu nurkka-aihe Kluuvikadun ja Yliopistonkadun kulmassa muodosti ilmeikkään etuaukion Kluuvikadun päätenäkymänä toimineelle Heimolan talolle (Kuva 55) (Onni Tarjanne, 1909-10, Yliopistonkatu 5). Eduskunnankin istuntosalina toiminut ilmeikäs rakennus purettiin tylysti vuonna 1969, jolloin myös pankin kulma-aihe menetti perusteensa. Uusi Heimolan talo (Kuva 42b) (Toivo Korhonen, 1972) jatkoi toistuvien vertikaalielementtien linjaa. Uusin peruskorjaus on palauttanut julkisivuun elävyyttä, mm. pankin nurkkaan reagoivan sisäänvedon ja lasitornin Mikonkadun pääteaiheena.

Liittopankin tapainen amerikkalaishenkinen liikerakennus oli myös (reitillä 1 tarkasteltu) Ole Gripenbergin ja Sigurd Frosteruksen toimiston suunnittelema graniittinen Pohjoismaiden Yhdyspankin talo (Kuva 43) (1936, Aleksanterinkatu 30), jossa vertikaaliaiheet nousevat samoin suoraan maanpinnasta. Saman toimiston suunnittelema oli horisontaalisti jäsennelty Helsingin Säästöpankin konttori (Frosterus ja Gripenberg, 1932, Aleksanterinkatu 7a). Muita 1930-luvun liikerakennuksia alueella ovat Fazerin liikepalatsi (Kuva 44) (Gösta Juslén, 1930, Aleksanterinkatu 38) sekä punatiilinen Atlas-pankin rakennus (Jussi ja Toivo Paatela, 1927-29, Yliopistonkatu 7). Fazerin liiketalossa sijaitsee perinteikäs Fazerin kahvila-konditoria, jonka alkuperäinen modernin neoplastinen funkissisustus oli arkkitehti Jarl Eklundin suunnittelema.

Edellä kuvatut rakennukset, Liittopankin johdolla, edustivat uudenlaista tyyppiratkaisua liikekeskustarakennukseen. Esikuvat seurasivat amerikkalaisen kaupunkikuvan ihanteita, joita esimerkiksi Tulenkantajien kulttuuriliike pyrki nostamaan esille. Rakennustyyppi oli herooisen modernismin aito ilmaisu. Korkean rakennuksen, pilvenpiirtäjän, varhaisin ratkaisu Yhdysvalloissa oli arkkitehtien Adler ja Sullivanin suunnittelema Wainwright Building Saint Louisissa (1890). Liittopankin rakennus oli yhdysvaltalaisen rakennustyypin rationaalinen uudelleentulkinta. Uutta kansainvälistä liiketalotyyppiä tervehdittiin suomalaisissa tulkinnoissa ilmestyksenä.

Uusi suurkaupunkimaisema

Linkit:
Wainwright building

 

 

Etusivulle