Error processing SSI file

Lundqvistin talo esimerkkinä modernista rakennustyypistä

22. Lundqvistin liiketalo, 1900, Aleksanterinkatu 13, Selim A. Lindqvist. (Kuva: A.H.)

Lundqvistin talo suunniteltiin kaupallisia tarpeita silmälläpitäen. Rakennuksen kolme alinta kerrosta avautuivat katutilaan suurina, avoimina näyteikkunoina, mainostilana. Tämän päälle asettuivat suljetummat konttorikerrokset. Liiketalon rakenneratkaisu perustui modulaariseen teräspilarirakenteeseen, jossa rakennetta kannattivat hoikat, verhoamattomat rautapylväät, eivät perinteiset kantavat seinät, jotka olisivat rajoittaneet tilankäyttöä. Avoin tila voitiin jakaa tarpeen mukaan sijoitettavin väliseinin. Rakennuksen alimpien kerrosten kolmiosaiset ikkunat edustavat ns. chicagolaista ikkunatyyppiä. Vastakohta ikkuna-aukotuksen horisontaalille painotukselle syntyy goottilaisen tiilijäsentelyn kohoavasta liikkeestä. Pohjolan talosta poiketen rakennuksen muunneltava kaupallinen funktio, toteutuksessa sovellettu rakenneratkaisu (Kuva 24) sekä julkisivuarkkitehtuuri muodostivat kiinteän yhtenäisen kokonaisuuden. Rakennus suunniteltiin Lindqvistin toimistossa yhdessä konstruktööri Elia Heikelin kanssa, joka vastasi rakenne- ja pohjaratkaisusta. Modernissa toiminnallisuudessaan ja sitä heijastavassa muotokielessään Lindqvistin ja Heikelin suunnitelma oli poikkeuksellinen rakennus Helsingissä.

 

 

 

seuraavale sivulle

 

Etusivulle