Oman kielitaidon arviointi

Yliopisto-opinnoissa kielitaidon merkitys korostuu sitä enemmän, mitä pidemmälle opiskellaan. Monissa oppiaineissa perusopintojen tenttikirjat ovat suomenkielisiä, mutta viimeistään aineopintojen aikana luettavaksi tulee myös englanninkielistä, joskus myös ruotsinkielistä kirjallisuutta.

Kaikkien korkeakoulututkintoa suorittavien tulee osoittaa taitonsa toisessa kotimaisessa kielessä sekä vähintään yhdessä vieraassa kielessä. Kieliopintojen laajuus ja sisältö vaihtelevat  tiedekunnittain. Tarkista oman tiedekuntasi vaatimukset Kielikeskuksen sivuilta.

Jotta osaat hakeutua itsellesi tämänhetkisen kielitaitosi kannalta sopivimmalle ja hyödyllisimmälle kurssille, sinun on hyvä arvioida monipuolisesti kielitaitoasi ja uuden oppimiselle asettamiasi tavoitteita.

Ota selvää, millaista lähtötasoa kurssille osallistuminen edellyttää. Perehdy taitotasoja kuvaavaan asteikkoon ja testaa kielitaitoasi kielitestien avulla.

Ole realistinen asettaessasi itsellesi tavoitteita: eteneminen kielitaitotasolta toiselle on palkitsevaa, mutta vaatii runsaasti aikaa ja opiskelua.

Taitotasot
Ruotsin kielitestit
Englannin kielitesti

Valmentavat kurssit
Valmentavat kurssit on suunnattu opiskelijoille, joiden on aiheellista täydentää englannin- tai ruotsinkielen taitoaan ennen tutkintoon kuuluvaa kurssia. Valmentavat kurssit löydät opinto-ohjelmista.
Ruotsin kielen opintotarjonta
Englannin kielen opintotarjonta

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat hyödyntää Kielikeskuksen itseopiskelutiloja ja sen palveluita opinto-oikeuden voimassaoloaikana.
Itseopiskelu

Lisää tietoa kielestä ja kielen oppimisesta

Ruotsin kielen tukisivut
Englannin kielen tukisivut
Opintotarjonta

Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen Kielistä kiinni -sivusto

Helsingin yliopiston kielikeskuksen itseopiskelun kielilinkkejä


 

Opiskelijablogi

Ajankohtaista

Lisätietoa muualta