Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Uutta Avoimessa: Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus

Kulttuuriperinnön opintoja kesällä 2015. Kuva Olavinlinnasta: Päivi LeppänenKulttuuriperintöopiskelukokonaisuus (25 op) tarjoaa opiskelijoille perustiedot kulttuuriperinnöstä ilmiönä, sen keskeisistä kohteista, historiasta ja käsitteistä sekä tavoista teoretisoida kulttuuriperintöä historiallisena, sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä.

Opiskelukokonaisuus on pakollinen arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille. Taidehistoriassa kokonaisuus suoritetaan osana perus- ja aineopintoja, muilla oppiaineilla se muodostaa pakollisen sivuainekokonaisuuden.

Kesällä 2015 kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuudesta on tarjolla seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus kulttuuriperinnön tutkimukseen, 5 op (KPE001)
  • Kulttuuriperintökohteet ja -aineistot, 5 op (KPE002)
  • Valinnaisia temaattisia opintoja, 5 op

Johdatus kulttuuriperinnön tutkimukseen (5 op)

Johdatus kulttuuriperinnön tutkimukseen -opintojaksolla pohditaan, mikä on kulttuuriperintöä ja miten kulttuuriperintökohteet ovat muotoutuneet.

Kurssi perehdyttää kulttuuriperinnön kohteisiin ja käsitteisiin sen eri muodoissa (muistot, tavat ja käytänteet, äänimaisema, musiikki, esineet, ruoka, kuvat, monumentit, rakennukset, suulliset ja kirjalliset tekstit).

Johdatus kulttuuriperinnön tutkimukseen suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opintojaksona kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuudesta.

Opinnot alkavat maanantaina 11.5.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

Kulttuuriperintökohteet ja -aineistot (5 op)

Mitkä historialliset ja yhteiskunnalliset tekijät ovat vaikuttaneet kulttuuriperintökohteiden ja -aineistojen muodostumiseen?

Kulttuuriperintökohteet ja aineistot -opintojaksolla tutustutaan kulttuuriperintökohteisiin ja aineistoihin erilaisista, eri oppiaineiden (mm. taidehistorian ja kansatieteen) näkökulmista.

Opintojakso muodostuu sekä luennoista että vierailuista/esittelyistä, jotka havainnollistavat kulttuuriperintökohteiden ja -aineistojen hyödyntämistä tieteellisessä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa.

Opinnot alkavat maanantaina 26.8. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 2.6.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

Valinnaisia temaattisia opintoja (5 op)

Opintojaksossa perehdytään yhteen vapaasti valittavaan kulttuuriperinnön alueeseen.

Kesän 2015 opintotarjonnassa ovat esimerkiksi opintojaksot

  • "Turvallisuuden kultainen aikakausi" – 1800-luvun historiaa lähellä ja kaukana (5 op), alkaa 4.8.
  • Näkökulmia aineellisen kulttuurihistorian tutkimukseen (6 op), alkaa 12.5. Lue lisää
  • Arjen estetiikka (5 op), alkaa 10.8.
  • Esihistoriallinen taide (5 op), alkaa 24.8.
  • Symbolistinen taide pohjoismaissa: myytit, minuus ja moderni maailma (5 op), alkaa 11.8.
  • Linnoitteet arkeologin tutkimuskohteina (5 op), alkaa 11.5.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmissa.

Kysy oppiaineesta

 

Kesäopiskelu mielessä?
Kokeile uutta opetushakua!
Kesän 2015 opintotarjonta
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta