Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Näkökulmia aineellisen kulttuurihistorian tutkimukseen

Aittoja Seurasaaren ulkomuseossa. Kuva: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Pöllö, CC3.0 Kesällä 2015 on opintotarjonnassa museologian ja kansatieteen oppiaineiden yhteinen aineopintotasoinen opintojakso Näkökulmia aineellisen kulttuurihistorian tutkimukseen (3/6 op). Jakso käsittelee aineellisen kulttuuriperinnön erilaisia ulottuvuuksia rakennettujen ympäristöjen, museoiden ja erilaisten muiden kokoelmien kannalta.

Esineet heijastavat monenlaisia ilmiöitä, mutta ne ovat jo itsessään haasteellisia ja mielenkiintoisia tutkimuskohteita. Kurssilla tuodaan esiin erilaisia lähdeaineistoja ja kokoelmia, joiden kautta aineellista kulttuuriperintöä, sen museoimista, tutkimista ja esittämistä voidaan tarkastella. Käsittelyssä ovat muun muassa seuraavat teemat:

  • Tyylihistoria tutkimuksen perustana
  • Tutkimuksen lähdeaineistoja: suomalainen koti
  • Aineellisen tutkimuksen historia: talonpoikaiskulttuurin erityispiirteet
  • Historian käännekohdat aineellisen kulttuurin muokkaajina: Turun palo
  • Vallan merkit: Keisarillinen palatsi ja presidentin linna

Lisäksi opintoihin kuuluu kolme vierailukäyntiä, kohteina Seurasaaren ulkomuseo, Kansallismuseo sekä Reitzin säätiön museo.

Opinnot alkavat tiistaina 12.5. Ilmoittautuminen 15.4. klo 10 alkaen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmissa:

Kysy kansatieteestä, kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuudesta tai museologiasta
Kysy talous- ja sosiaalihistoriasta

 

Kesäopiskelu mielessä?
Kokeile uutta opetushakua!
Kesän 2015 opintotarjonta
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta