Opiskelu vaatii työtä ja taitoja Taitavaksi opiskelijaksi Opiskelua tukevat materiaalit

Tallenteet

Muut aineistot

Kielten tukisivut

Lisätietoja Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Ekonomisk integration och språkgemenskap

I och med att världen globaliseras, Europa integreras och t.ex. företagsvärlden förändras i allt snabbare takt har också det ömsesidiga beroendet mellan Sverige och Finland ökat. Finlands f.d. ambassadör i Sverige Pertti Torstila konstaterade i Hufvudstadsbladet den 7 februari 2005:

” De band som idag förenar Sverige och Finland är unika i sitt slag både vad gäller kvantitet och kvalitet. Jag vågar påstå att integrationen mellan Finland och Sverige är närmare och tätare än någon annanstans i Europa.

Våra länder har alltid förenats av det geografiska läget och historien. Idag är det framförallt näringslivet och språken som binder oss samman. Den ekonomiska integrationen, fusioner och förvärv av företag har under de senaste tio åren gjort att vi lärt oss mer om varandra. H&M och Lindex är ett lika bekant inslag i stadsbilden i Finland som K-Rauta och Tiimari är i Sverige. Stora fusioner som Stora Enso, Nordea och TeliaSonera bygger välfärden i båda länderna. Finska företag är den näst största utländska arbetsgivaren i Sverige efter amerikanskägda företag. Över 60 000 svenskar är anställda i finska företag i Sverige. Lika många finnar får sitt dagliga bröd av svenska bolag i Finland.”

Även om det i de fusionerade företagen ofta talas engelska är ett gemensamt nordiskt språk en viktig resurs i att värna om banden mellan Sverige och Finland.

Tillbaka