Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Ihmis- ja yhteiskuntamaantieteen perusteet (3 op)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BAB_659_traffic_jam_100_2386.jpg#/media/File:BAB_659_traffic_jam_100_2386.jpgKurssilla tutustutaan kulttuurimaantieteellisen ajattelun kehitykseen sekä kulttuurimaantieteellisen tutkimuksen tärkeimpiin nykysuuntaukssiin. Tavoitteena on oppia ymmärtämään toiminnallisen aluejärjestelmän rakennetta ja toimintaa sekä tunnistamaan järjestelmän kehitystrendit.

Luennoilla esitellään kulttuurimaantieteellisen tutkimustradition kehittymistä ja alan peruskäsitteitä sekä käsitellään nyky-yhteiskunnan toimintaa maantieteilijän silmin: liikenneverkkoja, kaupunkijärjestelmiä, innovaatioiden leviämistä jne. Luentojen tavoitteena on antaa valmiudet ymmärtää perusopintojen teokset kulttuurimaantieteen osalta.

Opinnot alkavat tiistaina 12.5.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

 

Kesäopiskelu mielessä?
Kokeile uutta opetushakua!
Kesän 2015 opintotarjonta
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta