Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Ravitsemustieteen opintoihin lisäpaikkoja

Lisäpaikkoja ravitsemustieteen opintoihinRavitsemustieteen opinnot kiinnostavat jatkuvasti yhä useampia Avoimen yliopiston opiskelijoita. Kasvavaan kysyntään pystytään vastaamaan nyt aiempaa paremmin, sillä syksyllä 2014 alkaviin opintoihin on luvassa lisäpaikkoja. Ravitsemustieteeseen tulee toinen päätoiminen opettaja: Katja Hätönen aloittaa työnsä syksyllä.

Ravitsemustieteen opiskelu soveltuu kaikille niille, jotka haluavat syventää tietämystään ravitsemuksen ja terveyden välisistä suhteista.

Ravitsemustieteen opinnoissa käsitellään mm.

  • elintarvikkeiden koostumusta
  • ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä
  • liikunnan ravitsemusta
  • erityisruokavalioita ja ravitsemustilan arviointia
  • ravitsemuskasvatusta ja ruoanvalintaa.

Ravitsemustieteen opinnoista on erityisesti hyötyä niille, jotka tarvitsevat työssään ravitsemustieteellistä osaamista, esimerkiksi

  • opettajille
  • sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville
  • neuvontajärjestöissä sekä liikunnan ja elintarviketuotannon parissa työskenteleville.

Ravitsemustiedettä voi opiskella lähiopintoina, verkko-opintoina tai näiden yhdistelmänä.

Syksyllä järjestetään Elintarvikkeet ruokavaliossa (3 op) lähiopintoina ja toukokuussa 2015 alkaa Johdatus ravitsemustieteeseen (5 op) lähiopintoina. Lisäksi kokonaan kirjatenttinä on mahdollista suorittaa kaksi opintojaksoa: Ravitsemus, liikunta ja terveys (4 op) sekä Ruokakäyttäytyminen ja terveyden edistäminen (4 op).

Ilmoittautuminen opintoihin alkoi

  • Avoimessa yliopistossa ma 18.8. klo 10
  • Helsingin aikuisopistossa ma 11.8. klo 10.

Ravitsemustieteen esittely
Ravitsemustieteen opinnot syksyllä 2014
Kysy oppiaineesta

Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta