Opintotarjonta oppiaineittain Oppiaineiden opinto-ohjelmat Poimintoja opetuksesta NYT! Opinto-oppaat Yhteystiedot

PL 53, 00014 Helsingin yliopisto

Opiskelijaneuvonta
Fabianinkatu 33
Puh. 02941 22244
Tarkemmat tiedot
Ota yhteyttä

Opintojen ohjaus
Tarkemmat tiedot
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Tarkemmat tiedot
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot

Ravitsemustiede

Opinto-ohjelmissa on ilmoittautumisohjeet sekä tiedot opintojen sisällöistä, maksuista, ajoista, paikoista, toteuttajasta jne. Kuva: Päivi Leppänen

Ravitsemustieteen opinnoissa käsitellään mm.

  • elintarvikkeiden koostumusta
  • ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä
  • liikunnan ravitsemusta
  • erityisruokavalioita ja ravitsemustilan arviointia
  • ravitsemuskasvatusta ja ruoanvalintaa

Ravitsemustieteen tavoitteena on tutkia ja opettaa ihmisen ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä. Erityisesti biokemia ja fysiologia muodostavat sen pohjan, jolla tutkitaan ravintoaineiden tehtäviä ja ihmisen ravinnon tarvetta eri elämänvaiheissa. Tutkimuskohteisiin kuuluvat myös ruokien merkitys ravitsemuksessa samoin kuin ravinto- ja ruoka-aineissa tapahtuvat muutokset ruoanvalmistuksen aikana.

Ihmisen ravitsemukseen vaikuttavat myös sosiaaliset, taloudelliset, kulttuuriset ja psyykkiset tekijät. Tutkittaessa yksilöiden ja ryhmien ravitsemusta sovelletaan yhteiskunta- ja käyttäytymistieteitä.

Miksi opiskelisin ravitsemustiedettä?

Ravitsemustieteen opiskelu soveltuu kaikille niille, jotka haluavat syventää tietämystään ravitsemuksen ja terveyden välisistä suhteista tai tutustua ravitsemustieteeseen yliopistollisena oppiaineena.

Ravitsemustieteen opinnoista on erityisesti hyötyä niille, jotka tarvitsevat työssään ravitsemustieteellistä osaamista, esimerkiksi

  • opettajille
  • sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville
  • neuvontajärjestöissä sekä liikunnan ja elintarviketuotannon parissa työskenteleville.

Ravitsemustieteen opinnot Avoimessa yliopistossa

Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa ravitsemustiedettä voi opiskella verkko-opintoina sekä lähi- ja verkko-opintojen yhdistelmänä.

Verkko-opintoina Verkkoluennot
Oppimistehtävät
Verkkokeskustelut
Kuulustelut
Opintojen kesto 1,5–2 lukuvuotta
Lähi- ja verkko-opintojen yhdistelmänä Luennot
- oppilaitoksessa
- verkossa
Kirjalliset oppimistehtävät Verkkokeskustelut
Kuulustelut
Opintojen kesto 1,5–2 lukuvuotta

 

Avoimen yliopiston ravitsemustieteen perusopinnot poikkeavat maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan vastaavista opinnoista. Opinnot käyvät sivuainekokonaisuudeksi yliopistotutkintoon. Mikäli opiskelija myöhemmin siirtyy opiskelemaan ravitsemustiedettä pääaineenaan, hänen on syytä varautua täydentämään tietojaan mm. biokemian ja fysiologian opinnoilla.

Lukion kemian ja biologian hallitseminen helpottaa opintojen suorittamista. Opinnot sisältävät vieraskielistä kirjallisuutta.

Lisätietoa


 

Opiskelijablogi

Ajankohtaista