Opetuspaikkojen sijainti

Ilmoittautuminen opintoihin

Opetusta järjestetään eri paikoissa. Tiedot löydät

  • uudessa opetushaussa kurssisivun kohdasta Aikataulu
  • WebOodissa opinto-ohjelmasivun lopusta (Aika ja paikka).

Lisätietoa

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville