Kirjastot ja cd-romit

Verkossa olevia kirjastopalveluita, tutustu!

Kirjalisuusluetteloita

Opinnäytetöitä
Jyväskylän yliopiston taidehistorian laitos
Turun yliopiston taidehistorian laitos
Turun yliopiston kulttuurihistorian laitos

Yliopistojen taidehistorian laitosten julkaisuja
Helsingin yliopisto (julkaisutietokanta)
Jyväskylän yliopisto

Sekalaista
Akseli Gallen-Kallelaan liittyvää kirjallisuutta
Oulun yliopiston semiotiikka-lista

CD-ROMIT

CD-ROMit ovat levykkeitä, joille voidaan tallentaa tekstiä, ääntä, kuvia ja videokuvaa. CD-ROMeille voidaan koota eri alojen multimediateoksia ja tietokantoja. Niille tehdä myös taideteoksia. Verkosta löytyy esittelyjä CD-ROM teoksista ja osa CD-ROMeille kootuista tietokannoista.

Suomen taidetta ja historiaa käsitteleviä romppuja ilmestyy jatkuvasti. Niistä löytyy tietoa mm. CompOpuksesta ja multimediakaupoista.

Arkkitehtuuria ja kuvataidetta

Historiaa, kulttuuria

Tietokantoja