Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Kehitä tieteellisten tutkimusten lukutaitoasi

Kohti tutkivaa työtapaa. Kuva: HY

  • Haluatko tutustua tieteellisen tutkimuksen tekoon havainnollisten esimerkkien kautta?
  • Haluatko oppia tulkitsemaan ja tarkastelemaan kriittisesti erilaisia tutkimustekstejä?
  • Onko sinulla ollut haaveena tehdä itse tutkimusta?

Ilmoittaudu opintojaksolle P5 Kohti tutkivaa työtapaa (5 op)! Opintojakso on osa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintoja 25 op.

Kohti tutkivaa työtapaa -opintojakso tutustuttaa kasvatustieteelliseen tutkimukseen konkreettisten esimerkkien, tutkijahaastatteluiden ja tieteellisten artikkelien kautta. Kurssi antaa pohjatiedot myös myöhempiin tutkimusmenetelmäopintoihin.

Opintojakson suoritettuasi:

  • hahmotat tieteellisen tutkimuksen rakenteen
  • saat alustavan metodologisen lukutaidon
  • ymmärrät metodologisia käsitteitä (kuten teoriatausta, tutkimusongelmat, tutkimusasetelma, mittarit, kohde, tutkimuksen luotettavuus) ja niiden välisiä suhteita
  • tiedostat tutkimuseettisiä periaatteita
  • ymmärrät tieteenfilosofisten taustaoletusten merkityksen tutkimuksessa.

Kohti tutkivaa työtapaa -opintojakso alkaa seuraavan kerran 8.2.2016.

Opintojakson tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmissa:

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) esittely
Kysy oppiaineesta

 

Ilmoittautuminen kevään opintoihin on käynnissä
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta ja maksuista