Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Salli Hakala väitteli aiheenaan vallan merkilliset tiedottajat

Salli Hakala. Kuva: Sanna Saari-SalomeriAvoimen yliopiston yliopisto-opettaja Salli Hakala väitteli 10.1.2015 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Vallan merkilliset tiedottajat: Professionalisaatio ministeriöiden viestinnässä.

Tutkimuksen kohteena on ministeriöiden viestintä suhteessa mediajulkisuuteen ja yhteiskuntaan. Salli Hakala tutki suomalaista yhteiskuntaa tiedottajien ammatillisen roolin muuntumisen eli professionalisaation kautta sodanjälkeiseltä ajalta 2010-luvulle. Hän tulkitsee tätä ammatillisuutta erityisesti yhteiskunnallisena ilmiönä: millaisissa yhteiskunnallisissa oloissa eri ammattien harjoittajat pyrkivät muuttamaan ammattinsa professioksi ja itsensä professionaaleiksi.

Salli Hakala sanoo tutkimuksen tuotoksen olevan yhtäältä sen historiallisessa tutkimuksessa ja toisaalta tiedottajan ammatillistumisessa:
– Tutkimus kokoaa valtionhallinnon viestinnän historian tiedottajan työn ammatillistumisen ympärille osana yhteiskunnan modernisaatiokehitystä. Keskeiset tutkimustulokset tiivistyvät professiososiologiseen keskusteluun, erityisesti Elliot Freidsonin ideaalin mukaisesti kuvaan tiedottajan professiosta. Oleellista on katsoa tiedottajan autonomisuutta ja kykyä kontrolloida omaa työtään viestinnän asiantuntemuksen pohjalta. Ministeriöiden tiedottajan professiosta muodostuu hybridi, risteymä byrokratian ja markkinalogiikan puristuksessa. Tällöin tiedottajan työnkuva perustuu valistukseen ja konsultointiin nykyisessä mediayhteiskunnassa. Profession ydin ja uskottavuus on kuitenkin aina ammattietiikan varassa, myös viestinnässä, Salli Hakala muistuttaa.

Lisätietoja antaa Salli Hakala, salli.hakala[ät]helsinki.fi, 050 319 9485

Väitöskirjaa myy Yliopistopainon kirjamyynti.

E-thesis