Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Ennakkotietoja lukuvuoden 2014–2015 opinnoista

Lukuvuonna 2014–2015 järjestetään opetusta kymmenissä oppiaineissa. Opinto-ohjelmien ennakkotiedot julkaistaan 15.5.2014 ja valmiit opinto-ohjelmat 1.7.

Alla on ennakkotietolistaus lukuvuoden 2014–2015 opinnoista. Listauksessa ei ole mukana ennakkotietoja yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävistä opinnoista. Vain oikeustieteellisistä opinnoista on lueteltu kaikki pääkaupunkiseudulla järjestettävät opinnot.

  • Tiedot ovat alustavia ja niihin saattaa tulla muutoksia.
  • Jos alkamislukukausimerkintää (s14 tai k15) ei opintojen kohdalla ole, alkavat opinnot syyslukukaudella 2014.

Lista on julkaistu 4.4.2014.

Opiskelua tukevat kurssit
Kieliopinnot
Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opinnot
Humanistisen tiedekunnan opinnot
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opinnot
Lääketieteellisen tiedekunnan opinnot
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinnot
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinnot
Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot
Teologisen tiedekunnan opinnot
Valtiotieteellisen tiedekunnan opinnot
Tiedekuntien yhteiset opinnot
Ruotsinkielinen opintotarjonta

Opiskelua tukevat kurssit

Opiskelua tukevia kursseja ja teemailtoja järjestetään syksyllä 2014 ja keväällä 2015. Tiedot tarkentuvat myöhemmin.

Kieliopinnot

Englanti:
Valmentava kurssi: Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito 3 op

Ruotsi:
Ruotsin valmennuskurssi 2 op

Tutkintoon kuuluvia kieliopintoja

Englanti:
Englannin tekstinymmärtäminen ja suullinen taito (hum., oik, ma-lu.) 2 op
Englannin keskustelu ja kirjoittaminen (hum) 2 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito 3 op (hum., käytt., valt).

Toinen kotimainen kieli:
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.) 3 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (valt.) 4 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (hum.) 5 op

alkuun

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opinnot

Biologia:
Yleisbiologian perusopinnot 25 op
Yleisbiologian aineopintoja       

Ympäristötieteet:
Ympäristötiede ja ympäristöasioiden hallinta 25 op, verkko-opinnot

alkuun

Humanistisen tiedekunnan opinnot

Arkeologia:
Arkeologian perusopinnot 25 op
Arkeologiaa temaattisesti

Balttilaiset kielet ja kulttuurit:
Latvian kielen ja kulttuurin perusopinnot 25 op

Elokuva- ja televisiotutkimus:
Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopinnot 25 op
World Film History III / Maailman elokuvan historia III, 3 op

Estetiikka:
Estetiikan perusopinnot 25 op

Historia:
Historian perusopinnot 25 op

Kansatiede:
Kansatieteen perusopinnot 25 op

Länsi- ja eteläslaavilaiset kielet ja kulttuurit
Puolan kielen ja kulttuurin perusopinnot 25 op

Romanikieli ja -kulttuuri:
Romanikielen ja -kulttuurin perusopinnot 25 op

Suomen kieli:
Suomen kielen perusopinnot 25 op

Taidehistoria:
Taidehistorian perusopintoja 25 op

Taiteiden tutkimus ja teoria:
Taiteiden tutkimus ja teoria 25 op opintokokonaisuus

Uskontotiede:
Uskontotieteen perusteet 4 op, verkko-opinnot

Yleinen kirjallisuustiede:
Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 25 op

Yleisopinnot:
Puheviestintä, Äänenkäyttö ja esiintyminen (hum.) 2 op

alkuun

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opinnot

Erityispedagogiikka:
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, verkko-opinnot, s14 ja k15
Opettajan työtä tukevat erityispedagogiikan opinnot, verkko-opinnot 17 op
Erityispedagogiikan aineopintojen sisältöosat 17 op
Erityispedagogiikan aineopintojen menetelmäosat ja proseminaari 18 op

Esi- ja alkuopetus:
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op

Kasvatustiede (luokanopettaja):
Kasvatustieteen perusopinnot (luokanopettaja) 25 op

Kasvatustiede (varhaiskasvatus):
Kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatus) 25 op

Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede):
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op, lähiopinnot Helsinki, verkko-opinnot, opisto-opetus: Riihimäki ja Lahti
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot monimuoto-opintoina 25 op, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Porvoo
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Psykologia:
Psykologian perusopinnot 25 op, s14 ja k15
Psykologian perusopinnot 25 op, verkko-opinnot

Monitieteiset luentosarjat:
Näkökulmia positiiviseen psykologiaan 3 op-4 op
Kasvun haasteet nuoruudessa 3 op, k15.

alkuun

Lääketieteellisen tiedekunnan opinnot

Kansanterveystiede:
Kansanterveystieteen perusopinnot 25 op

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opinnot

Luonnonmukainen maa-ja elintarviketalous:
Johdanto luonnonmukaiseen maa- ja elintarviketalouteen 5 op
Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden peruskirjallisuus 5 op

Osuustoiminta:
Osuustoiminnan ja yhteisötalouden perusopinnot 25 op, verkko-opinnot

Ravitsemustiede:
Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op, verkko-opinnot

alkuun

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinnot

Fysiikka:
Fysiikan perusopinnot 25 op

Kemia:
Kemian perusopinnot 25 op

Maantiede:
Maantieteen alan perusopinnot 25 op
Maantieteen aineopintoja 21 op

Matematiikka:
Matematiikan perusopinnot 25 op

Tietojenkäsittelytiede:
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op, verkko-opinnot, s14 ja k15

alkuun

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot

Asiakirjojen laadintakurssi 3 op

Hallinto-oikeus 10 op

Johdatus oikeustieteeseen 2 op
s14 ja k15, lähi-, verkko- ja opisto-opetus

Maa-, vesi ja ympäristöoikeus 6 op

Oikeushistoria 5 op

Oikeusteoria 6 op

Työoikeus 6 op

Valtiosääntöoikeus 5 op

Yksityisoikeuden johdantokurssi 3 op

alkuun

Teologisen tiedekunnan opinnot

Yleinen teologia:
Yleinen teologia perusopinnot 25 op, verkko-opinnot
Yleinen teologia aineopinnot 35 op, verkko-opinnot

alkuun

Valtiotieteellisen tiedekunnan opinnot

Elämänkatsomustieto:
Elämänkatsomustiedon perusopintoja 22 op

Filosofia:
Filosofian perusopinnot 25 op

Johtaminen:
Johtamisen perusopinnot (JOS) 25 op
Johtamisen aineopinnot (JOS) 35 op

Kehitysmaatutkimus:
Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 25 op
Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 25 op, verkko-opinnot
Kehitysmaatutkimuksen aineopintoja, verkko-opinnot

Lapsuus- ja nuorisotutkimus:
Lapsuus- ja nuorisotutkimuksen sivuainekokonaisuus 25 op

Nuorisotutkimus:
Nuorten poliittinen kulttuuri ja sukupolvipolitiikka 5 op, k15

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia:
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian perusopinnot 25 op

Sosiaalipsykologia:
Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op, s14 ja k15
Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op, verkko-opinnot, s14
Sosiaalipsykologian johdanto 5 op, Vantaa
Sosiaalipsykologian johdanto 5 op, verkko-opinnot, k15
Sosiaalipsykologian aineopinnot 35 op

Sosiaalityö:
Sosiaalityön perusopinnot 25 op, (opisto-opetus: lähi- ja verkko-opetus)
Sosiaalityön aineopinnot 35 op

Sosiologia:
Sosiologian perusopinnot 25 op
Sosiologian perusopinnot 25 op, verkko-opinnot
Sosiologian aineopinnot 35 op

Valtio-oppi:
Valtio-opin perusopinnot 25 op
Valtio-opin perusopinnot 25 op, verkko-opinnot
Valtio-opin aineopinnot 35 op (politiikan tutkimuksen sekä hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja)

Vanhenemisen tutkimus:
Vanhenemisen tutkimuksen perusopinnot 25 op

Viestintä:
Viestinnän perusopinnot 25 op
Viestinnän perusopinnot 25 op, verkko-opinnot
Viestinnän aineopinnot 35 op
Viestinnän aineopinnot 35 op, verkko-opinnot
Viestinnän aineopintojen yksittäisiä valinnaisia opintojaksoja
Tiedejulkisuus 25 op

Yhteiskuntahistoria:
Yhteiskuntahistorian perusopinnot 25 op

Yhteiskuntapolitiikka:
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op, verkko-opinnot
Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot 35 op, verkko-opinnot

Ympäristöpolitiikka:
Ympäristöpolitiikan johdantokurssi 5 op, verkko-opinnot

Yleisopinnot:
Julkisoikeus (valt.) 5 op, k15
Tieteellinen kirjoittaminen (valt.) 2 op, k15

alkuun

Tiedekuntien yhteiset opinnot

TVT-ajokortti - tieto- ja viestintätekniikan taitoja opiskelun tueksi 3 op

Ruotsinkielinen opintotarjonta

Grundstudier i rättsvetenskap 25 sp
Grundstudier i socialpsykologi och psykologi 25 sp
Grundstudier i socialt arbete 25 sp
Grundstudier i statskunskap med förvaltning 25 sp
Grundstudier i socialpolitik 25 sp

alkuun