Mitä kuva kertoo?

  • Mitä visuaalisia keinoja käyttämällä on saatu aikaan kuvan synnyttämä vaikutelma?

Tule oppimaan kuvan lukutaitoa Visuaalinen viestintä (5 op) -opintojaksolle! Viestinnän aineopintojen kurssi perehdyttää visuaalisen ilmaisun perusteisiin.

Kurssi sisältää luentojen lisäksi ryhmätyöskentelyä.

Opinnot alkavat keskiviikkona 30.5.2012.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

Viestinnän esittely
Kysy oppiaineesta

Miten opiskelemaan pääsee?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta