Helhetsanteckning för grund- och ämnesstudierna
När du har genomfört alla studieavsnitt som ingår i helheten ska du be om helhetsanteckning.

Studieprestationsutdrag
Studieutdraget är ett officiellt dokument och ett intyg över de studier du har genomfört. Om du behöver ett särskilt följebrev till studieprestationsutdraget (till exempel för din arbetsgivare) kan du be läroämnets studiesekreterare skicka dig det.
Mer information om studieprestationer och intyg

Anhållan om tillgodoräknande av studier (E-blankett)
Om du i dina tidigare studier har genomfört samma studieavsnitt eller ett studieavsnitt med samma innehåll som det du nu ska studera vid Öppna universitetet kan du ansöka om tillgodoräknande.
Du kan ansöka om tillgodoräknande efter att du har anmält dig till studierna (studierätten har beviljats). Fyll i blanketten och lägg till nödvändiga bilagor.

Adressförändring
Mina sidor i webbtjänsten kan du uppdatera dina adressuppgifter och de registreras automatiskt på de webblanketter som du använder och till studieregistret Oodi.
Namnuppgifter och ändringar i uppgifterna