Du kan be om ett helhetsvitsord för en studiehelhet när alla studieavsnitt som hör till helheten har genomförts med godkänt vitsord och prestationerna har införts i Helsingfors universitets studieregister (Oodi).

När studierna har sammanställts till en helhet, syns den i studieregistret och på studieutdraget som en separat prestation. Kom ihåg att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade på Mina sidor. När studiehelheten har sammanställts får du besked per e‑post.

Det tar ca 4 veckor att beräkna helhetsvitsordet (på sommaren kan det ta betydligt längre).

 

Läroämne och studiepoäng (t ex. socialpolitik 25 sp):

Arrangör (t ex Öppna universitetet/Helsingfors, Helsingfors stads arbetarinstitut osv.):

Namn:

E-post:

Personbeteckning eller studentnummer:

Datum för den senaste prestationen:

 

Studieavsnitt som ska inkluderas i helheten:

Mer information: