Error processing SSI file

Senaatintori: johdanto

Senaatintorin rakentuminen

Senaatintori muodostaa Helsingin kaupungin varhaisimman kokonaisena ympäristönä tavoitettavan rakennusvaiheen. Senaatintorin rakentuminen seurasi Suomen sodan seurauksena Helsingin korottamista Suomen suurruhtinaskunnan pääkaupungiksi vuonna 1812. Aukiota rajaavat keskeiset valtiolliset instituutiot - Senaatti, Yliopisto ja kirkko - viestittävät arkkitehtonisella asullaan yhteiskuntaa leimanneesta uushelleenistä ideologiasta. Kaupungin uudelleenrakennuskomitean puheenjohtajan Johan Albrecht Ehrenströmin ja arkkitehti Carl Ludvig Engelin suunnitelmana Senaatintorista tuli pääkaupungin aseman mukainen monumentaalitila.

Engelin tehtävä oli harvinaislaatuinen; arkkitehti sai rakentaa kokonaisen uuden kaupungin. Engel suunnitteli kaupungin valtiolliset rakennustehtävät, valvoi yksityistä rakentamista ja kaupungin asemakaavan noudattamista. Kaupungin tuli saada yhtenäinen arkkitehtoninen muoto. Kaupungin silhuetissa matalat puurakenteiset yksityistalot muodostivat kaupunkikudoksen, jolta kivirakenteiset monumentaalirakennukset hallitsevina kohosivat. Empiren yhtenäinen tyyliasu järjesti kaupunkitilaa ja loi hierarkkisia suhteita erilaisten rakennuskappaleiden välillä. Arkkitehtuuri toimi myös eräänlaisena kuvakielenä, jossa jokainen rakennus sai yksilöllisen, tehtäväänsä heijastavan rakennetun muodon.

Engelin suunnittelemassa empire-asussaan Senaatintori muodostui vallan representaation tilaksi. Toiminnaltaan se oli arkkitehtoninen aukio, vapaa tila vailla varsinaista käyttötarkoitusta. Tänä päivänä aukion päivittäiset käyttäjät ovat usein turisteja ja matkailijoita, jotka tutustuvat paikan historiaan ja symboliseen merkitykseen tai suorittavat muuten vain turistisia Helsinki-rituaaleja. Kansallista merkitystä kantavana tilana Senaatintori on historiansa kuluessa saanut palvella monenlaisia aatteita ja tarkoitusperiä. Se on toiminut seremoniallisena taustana erilaisille paraateille, kulkueille, mielenosoituksille ja näytöksille sekä nykyisin myös monille kansanjuhlille ja markkinoille.

Seuraavalle sivulle

 

 

Etusivulle