Error processing SSI file

Senaatin rakennus

Senaatintorin vastakkaisilla puolilla sijaitsevat C. L. Engelin suunnittelemat Senaatin (1817-22) ja Yliopiston rakennukset rajaavat aukion välillään korttelin kokoiseksi avoimeksi toritilaksi. Senaatin rakennus tuli valmistuttuaan määrittämään tulevan Senaatintorin mittoja.

Monivaiheisen suunnitteluhistorian alkuvaiheessa Engel pyrki sovittamaan rakennuksensa julkisivun sen vieressä sijainneeseen ja sittemmin purettuun raatihuoneen rakennukseen. Hän loi symmetrisen toritilan epäsymmetrisesti jäsennetyn Senaatin rakennusmassan avulla, jolloin tilallinen ja visuaalinen symmetria erottuivat toisistaan. Lopullisessa suunnitelmassa Senaatin rakennus sai symmetrisen muodon, yhtenäisyyden rikkonut Raatihuone sai väistyä. Ranskalaisen barokkiklassismin mukaisesti (Louvren itäfasadi, n. 1655) rakennusrunko, corps de logis, on jäsennöity rakennusmassasta erottuvin nurkka- ja keskirisaliitein. Tämä antaa rakennukselle jäntevän, kolmiulotteisen hahmon. Senaatin rakennuksen julkisivu muodostaa korttelinsa torinpuoleisen rajauksen.

Senaatintalon arkkitehtuurissa tavoiteltiin roomalaisen antiikin henkeä, yhdistyihän se keisarikunnan hallinnon historiallisiin juuriin. Julkisivussa (Kuva 5) on käytetty roomalaisten rakentajien suosimaa korinttilaista järjestelmää, pohjakerroksen holvimuoto seuraa roomalaista rakennustapaa. Kattoprofiilia hallitsee kupoli, joka yhdessä vapaasti seisovan päätykolmion kanssa luo vaikutelman Rooman Pantheonista. Rakennuksen keskikorostus näyttää muodostavan itsenäisen rakennuksen suuremman massan sisällä luoden vaikutelman rakennustehtävän historiallisesta assosiaatiosta. Senaatintalon kaksivartinen barokkiporras seuraa myös perinteisen hallintorakennuksen, esimerkiksi kaupungintalon etuportaan mallia.

Valmistuttuaan rakennus määritteli Senaatintorin monumentaalista mittakaavaa, ja jäi ikään kuin odottamaan vastapariaan aukion toiselle laidalle. Mahdollisuus tähän saatiin Yliopistosta, joka Turun palon 1827 jälkeen siirrettiin uuteen pääkaupunkiin.

Linkkejä
Rooman Pantheon (kuva, tiedostokoko n.92 kilotavua)

Yliopiston rakennus

 

 

Etusivulle