Error processing SSI file
Sederholmintalo ja Kenraalikuvernöörintalo

Sederholmin talo

Empiren ja sitä edeltävän arkkitehtuurin ero tulee esille Senaatintorin etelälaidalla sijaitsevaa Sederholmin porvaristaloa (Kuva 12) (Samuel Berner, 1757) tarkastellessa. Taloa rakennettaessa on sovellettu vapaasti 1700-luvun puolimaissa julkaistuja mallirakennuskirjoja, joita julkaistiin kaupunkirakentajien tarpeisiin. Rakennuksen kaksi kerrosta on sijoitettu toistensa päälle ja erotettu yksinkertaisella listalinjalla. Kolmas kerros kätkeytyy korkealle kohoavan mansardikaton alle ja näkyy katutilaan kattolyhtyinä. Kantavan ja kannettavan rakennusosan välinen ero on esitetty julkisivun harkotusella portiikissa ja pilastereissa. Rakennuskoristelu vaikuttaa rakennusmassan päälle asettuvina rakennettua muotoa kuvaavina irrallisina elementteinä.

Sederholmin talon viereisen empire-tyylisen Kenraalikuvernöörin talon (Kuva 23) (C. L. Engel, uudelleenrakennus 1817) visuaaliset rakennusosat ovat arkkitehtonisen jäsentelyn kiinteästi yhteen sitomat. Ikkunat lepäävät vakaasti rintamuurien ja listalinjojen päällä, jotka luovat visuaalisesti julkisivun harmonisen jaottelun. Rakennuksen selkeäpiirteinen, aumattu katto havaitaan julkisivujäsentelyyn suhteutettuna kattoprofiilina. Klassiset arkkitehtuurimuodot ovat esillä vapaastiseisovassa päätykolmiossa. Rakennuksen koristeaiheet eivät jää irrallisiksi, vaan arkkitehtoninen jäsentely ja rakennuksen toiminnalliset osat ovat sitoutuneet elimelliseksi kokonaisuudeksi, josta mitään osaa ei voida muuttaa tai poistaa kokonaisuuden harmonian kärsimättä.

Nämä suunnitteluperiaatteet eivät rajoittuneet vain yksittäisiin rakennuksiin; arkkitehtonisen järjestyksen ihanteita oli mahdollista laajentaa kokonaisia kaupunkitiloja koskeviksi. Kenraalikuvernöörin talon viereinen Senaatintorin eteläreuna (Kuva 13) uusittiinkin empire-ihanteiden mukaisesti yhdenmuotoiseksi rakennusriviksi vuosien 1833-36aikana. Sederholmin talo on säilynyt elävänä esimerkkinä arkkitehtuurin paradigmanvaihdoksesta, joka koettiin empire-arkkitehtuurin myötä Helsingissä.

Linkkejä:
Sederholm - museo (Helsingin kaupunginmuseon sivut)

Senaatintori: yhteenveto

 

Etusivulle