Error processing SSI file

Samaan aikaan keskustassa

Sodan jälkeisen kaupunkisaneerauksen ja lähiörakentamisen myötä kaupunkiasutuksen suhteellinen painopiste kallistui kantakaupungista esikaupunkialueille 1960-luvun alussa. Asuintuotantoon painottuneen aluerakentamisen myötä urbaanista kaupunkikeskustasta on tullut yhä selkeämmin taloudellinen, hallinnollinen ja kulttuurinen city-keskus. Muutokset keskustan rakennuskannassa tapahtuivat historiallisten rakennusten "saneerautuessa" moderneilla rakennuksilla. 1970-luvulta alkaen myös rakennussuojelun näkökulmat ovat tulleet kaupunkirakentamisessa esille. Sosiaaliset muutokset ovat tapahtuneet asuntojen muuttuessa sekä suunnitelmallisesti että verhotusti konttori- ja toimistotiloiksi. Seutuistumista palvelevat modernit liikennejärjestelmät on sovitettu historialliseen ympäristöön, joskus myös ristiriitoja tuottaen. Koko kaupunkiseutua palvelevien keskustatoimintojen tiivistyminen on johtanut korttelinsisäisen ja maanalaisen rakentamisen laajenemiseen keskustassa.

seuraava sivu

 

 

Etusivulle