Error processing SSI file
Kasvava kaupunki

21. Rakentuvaa Helsinkiä.
(Kuva M.L.)

Kasvava kaupunki

Helsingin kaupungin arkkitehtoniset muutokset ovat kaikkina aikoina liittyneet rakentajiensa asettamiin laajakantoisiin strategisiin, poliittisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Niiden keskellä - milloin voimakkaammin, milloin heikommin - ovat näkyneet yksilöllisten rakentajien ja asukkaiden pyrkimykset yleisten raamien keskellä luoda henkilökohtaista ympäristöä omien kokemusten, mielikuvien ja mahdollisuuksien pohjalta. Tämä julkisen ja yksityisen välinen dialogi on luettavissa kaupunkiympäristön muodosta.

Helsingin eri kasvuvaiheet ovat aina muokanneet sekä fyysisesti että käsitteellisesti koko kaupunkialuetta. Jokainen kaupunkisuunnitelma on synnyttänyt jännitteen olemassa olevan ja tulevaisuuteen suunnitellun kaupunkitilan välille. Missään vaiheessa kaupunki ei ole ollut staattisessa tilassa tai "valmiiksi rakennettu". Kaupungin muutostahti on kiihkeä. Strategiat vaihtelevat ja kaikkialla tapahtuu arkkitehtonisia muutoksia, jotka vaikuttavat koko kaupungin olemukseen.

Nyky-Helsingin taustalla olevan kaupunkisuunnittelun ja -rakentamisen historia muodostuukin varsin erilaiseksi riippuen siitä, tarkastellaanko suunnittelua 50 vai 450 vuoden perspektiivistä. Rationaalisesti toiminutta kaupunkisuunnittelua on kuitenkin Helsingissä ollut läpi sen koko olemassaolon historian. Edellä on pyritty antamaan yleispiirteinen kuva Helsingin kaupungin menneisyydestä, sen muuttuvista ja pysyvistä piirteistä, tilallisista puitteista sekä niitä asuttavista ihmisistä: suunnittelijoista, rakentajista ja asukkaista.

2. Yhtenäinen kaupunki - erilaistuva kaupunki

 

 

Etusivulle