Uusi opintotarjontapalvelu Opinto-oppaat Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Erityispedagogiikka: Tietoa arvostelusta ja erityispedagogiikan opintokokonaisuuksista

Opinto-ohjelmissa on ilmoittautumisohjeet sekä tiedot opintojen sisällöistä, maksuista, ajoista, paikoista, toteuttajasta jne. Kuva: Päivi Leppänen

Opintojaksojen suorittamisesta ja osasuorituksista
Erityispedagogiikan perusopintokokonaisuus (25 op) ja sen arvosanan laskeminen
Aineopintotasoiset opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintojaksojen suorittamisesta ja osasuorituksista

Kuten yliopistossa yleensä, kaikki erityispedagogiikan jaksot arvostellaan asteikolla hylätty, 1–5. Sanalliset vastineet numeroille ovat:

hylätty  
välttävä (1,000–1,499)
tyydyttävä (1,500–2,499)
hyvä (2,500–3,499)
kiitettävä (3,500–4,499)
erinomainen (4,500–5,000)

Jakson arvosana saattaa muodostua useasta osasuorituksesta tai tulla vain yhden suorituksen (esim. tentti) perusteella. Osasuoritukset voivat olla myös sellaisia, että niistä ei anneta numeerista arvosanaa, mutta ne on suoritettava hyväksytysti. Tällöin asteikko on vain kaksiportainen (hylätty – hyväksytty), eikä se vaikuta jakson loppuarvosanaan.

On huomattava, että jakson osasuorituksia ei rekisteröidä mihinkään, vaan ainoastaan kokonaan suoritettu jakso rekisteröidään Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteri WebOodiin. Jaksoon sisältyvät osasuoritukset ja niiden arvostelut eivät siis jää talteen. Jos sinulta jää syystä tai toisesta jokin jakso kesken, tulosta osasuoritukset ja niiden arvostelut itsellesi verkko-oppimisympäristöstä. Mikäli osallistut myöhemmin kyseiselle jaksolle uudelleen, voit tiedustella jakson opettajalta, hyväksyykö hän aiemmat osasuoritukset osaksi jakson suoritusta.

Kun jokin jakso on kokonaisuudessaan suoritettu ja jakson opettaja on antanut siitä arvosanan, suoritus rekisteröidään Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin WebOodiin. Opiskelijan on syytä noin kahden viikon kuluttua arvosanan saamisesta kirjautua WebOodiin yliopiston käyttäjätunnuksella ja tarkistaa, että suoritus on rekisteröity. Mahdolliset inhimilliset erehdykset on helpompi korjata pian jakson päättymisen jälkeen kuin aikojen kuluttua. Huomaa, että rekisteröinnin tekee opintosihteeri ja siihen saattaa kulua aikaa. Rekisteröinti ei siis tapahdu välittömästi opettajan annettua arvosanan.

Opintosuoritusrekisteri
Ohjeita WebOodin käyttöön

Jos sinulta on jäänyt opintojakso kesken ja haluat osallistua sille uudelleen, voit ilmoittautua vastaavalle jaksolle opinto-ohjelmassa.

Yksittäisten jaksojen suoritukset ovat voimassa 10 vuotta.

Erityispedagogiikan perusopintokokonaisuus (25 op) ja sen arvosanan laskeminen

Erityispedagogiikan perusopintokokonaisuus koostuu seuraavasta viidestä opintojaksosta:

  • Ep 1.1 Erityispedagogiikan peruskurssi 6 op
  • Ep 1.2 Oppimisen haasteet 6 op
  • Ep 2.1 Syrjäytyminen 5 op
  • Ep 2.2 Tuen tarve 5 op
  • Ep 3.1 Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op

Jaksojen järjestys vaihtelee eri opinto-ohjelmissa, kuitenkin siten, että erityispedagogiikan peruskurssi on aina ensimmäisenä. Opiskelija voi suorittaa jaksot missä järjestyksessä hyvänsä. Suosittelemme kuitenkin, että peruskurssi suoritetaan ensimmäisenä.

Jos suoritat perusopintokokonaisuutta ja haluat suorittaa jonkin opintojakson muuten kuin oman ohjelmasi mukaisesti, voit tehdä niin opinto-oikeutesi voimassaoloaikana ilman erillistä maksua, mikäli jaksolla on tilaa. Katso Avoimen yliopiston opinto-ohjelmasta, milloin ja missä haluat jakson suorittaa, ja ota sen jälkeen yhteyttä opintosihteeriin lomakkeella.

Kun olet suorittanut kaikki perusopintojen jaksot, hae perusopintojen koontia lomakkeella. Tuolloin perusopinnot kootaan ja niille lasketaan kokonaisarvosana. Kokonaisarvosana määräytyy opintojesi painotetun keskiarvon perusteella. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kuuden opintopisteen painoarvo on kaksinkertainen verrattuna kolmen opintopisteen jaksoon. Opintokokonaisuuden kokonaiskeskiarvo lasketaan siten, että yksittäisen opintojakson opintopistemäärä kerrotaan siitä saadulla arvosanalla. Nämä lasketaan yhteen ja jaetaan kokonaisopintopistemäärällä (25 op). Laskettaessa kokonaisarvosanoja lukuja pyöristetään tavalliseen tapaan. Esimerkiksi keskiarvo 2,4 pyöristyy kakkoseksi, mutta 2,5 pyöristyy kolmoseksi. Jos opintokokonaisuuteen sisältyy jaksoja, jotka arvostellaan asteikolla hylätty – hyväksytty, nämä jaksot eivät vaikuta kokonaisuuden arvosanaan.

Suoritettu opintokokonaisuus on voimassa 10 vuotta.

Ohjeet opintokokonaisuuden todistuksen tilaamisesta
Opintosuoritusrekisteristä voit printata epävirallisen todistuksen suoritetuista opinnoista.

Jos haluat jatkaa erityispedagogiikan aineopintoihin, perusopintojesi on oltava suoritettu vähintään arvosanalla 3.

Jos aiot hakeutua Helsingin yliopiston järjestämiin erillisiin erityisopettajaopintoihin perusopintokokonaisuus on oltava suoritettu millä tahansa arvosanalla. Arvosana ei vaikuta opintoihin pääsemiseen. Opintoihin hakeutuvilla on oltava erityispedagogiikan perusopintojen lisäksi lastentarhanopettajan, luokanopettajan tai aineenopettajan kelpoisuus. Jos olet pyrkimässä jonkin muun yliopiston erilliseen erityisopettajakoulutukseen, selvitä kyseisestä yliopistosta, asettaako se joitakin ehtoja perusopintokokonaisuuden arvosanalle.

Aineopintotasoiset opinnot Avoimessa yliopistossa

Erityispedagogiikan aineopinnot (35 op) jakautuvat kahteen osaan: sisältöopintoihin (17 op) ja menetelmäopintoihin (18 op). Opiskelija suorittaa ensin sisältöopinnot kokonaisuudessaan ja jatkaa sen jälkeen menetelmäopintoihin.

Ennen aineopintojen sisältöopintojen aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna erityispedagogiikan perusopinnot (25 op/15 ov) vähintään arvosanalla 3 (hyvä).

Aineopintojen menetelmäopinnot voi aloittaa, kun on suorittanut erityispedagogiikan perusopinnot (25 op/15 ov) vähintään arvosanalla 3 (hyvä) JA tehnyt kokonaisuudessaan aineopintojen sisältöopinnot tai vastaavat Varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa -opinnot (17-19 op suorituslukuvuodesta riippuen).

Aineopintotasoisiin kokonaisuuksiin voi osallistua vain ilmoittautumalla kerralla koko kokonaisuuteen. Kokonaisuuksien yksittäisille jaksoille on mahdollista ilmoittautua vain, mikäli opiskelija on aikaisemmin aloittanut erityispedagogiikan aineopinnot Avoimessa yliopistossa ja haluaa täydentää kesken jääneitä opintojaan. Tässä tapauksessa ota yhteyttä opintosihteeriin lomakkeella.

Sekä sisältö- että menetelmäopinnot alkavat joka syksy.

Aineopintotasoiset opinnot järjestetään mahdollisuuksien mukaan verkko-opintoina, jolloin opetusta voi seurata missä vain, mutta opintoihin kuuluu myös jaksoja, jotka edellyttävät läsnäoloa Helsingissä. Opinnot sopivat opiskelijoille, jotka pystyvät ajoittain tulemaan iltaisin (klo 16.30 alkaviin) tai lauantaisin lähiopintoihin Helsinkiin. Lue lisää opinto-ohjelmista.

Lisätietoa


Opiskelijablogi

Ajankohtaista