Tenttipaikat

Elokuu

Tenttilista ajalle 1.8.2018 - 31.8.2018 -------------------------------------------------------- Tenttipäivä: Keskiviikko 1.8.2018 HUOM. kaksi eri tenttisalia! Tenttipaikka: Metsätalo, sali 1 16-18 Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (hum.) 16-19 1900-luvun alun kirjallisuus 16-19 Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 16-19 Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 16-19 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 16-19 Lapsuuden ja kasvatuskulttuurin muuttuminen 16-19 Pienten lasten pedagogiikka 16-20 Sosiologinen mielikuvitus Tenttipaikka: Metsätalo, sali 2 16-19 Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1500-luvun loppuun - alkaa tasalta kuvaosiolla -------------------------------------------------------- Tenttipäivä: Keskiviikko 8.8.2018 HUOM: kaksi eri tenttisalia! Tenttipaikka: Päärakennus, sali 1 16-17 Maailmanpolitiikan tutkimuksen perusteet 16-17.30 Kriminologia 16-18 Barnpsykologi i familjekontext 16-19 Estetiikan perusteet 16-19 Johdatus astrobiologiaan 16-19 Johdatus vammaistutkimukseen 16-19 Johdatus yliopistomatematiikkaan 16-19 Kielenhuolto 16-19 Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin 16-19 Kirjallisuushistoria II: valistuksesta nykyaikaan 16-19 Kirjallisuushistoria III: syventävä jakso 16-19 Nykykirjallisuus 16-19 Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 16-19 Tietokantojen perusteet 16-20 Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys Tenttipaikka: Päärakennus, sali 6 16-19 Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle - alkaa tasalta kuvaosiolla -------------------------------------------------------- Tenttipäivä: Keskiviikko 15.8.2018 Tenttipaikka: Päärakennus, sali 1 16-19 1900-luvun lopun kirjallisuus 16-19 Kiinan moderni historia 16-19 Johdatus neuropsykologiaan 16-19 Luonnonjärjestelmät maantieteessä 16-19 Maailmankaikkeus nyt 16-19 Orgaaninen kemia 1 16-19 Organisaatiotutkimus 16-19 Promootiokulttuuri ja julkisuuden tutkimus 16-19 Viestinnän tutkimuksen perusteet 16-19 Ympäristöestetiikan perusteet -------------------------------------------------------- Tenttipäivä: Keskiviikko 22.8.2018 Tenttipaikka: Päärakennus, sali 1 17-19 Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (oik.) 17-20 Johdatus kehityspsykologiaan 17-20 Ravitsemusfysiologia -------------------------------------------------------- Tenttipäivä: Lauantai 25.8.2018 Tenttipaikka: Päärakennus, sali 1 9-11 Johdatus logiikkaan 9-11 Kognitiotieteen erityiskysymyksiä / Aivotutkimusmenetelmät kognitiotieteessä ja kognitiivisessa neurotieteessä 9-11 Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (kasv.) 9-11 Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (hum.) 9-11 Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (valt.) 9-12 Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 9-12 Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 9-13 Perhe- ja jäämistöoikeus, välikuulustelu. Oikeustapausharjoitukset oltava hyväksytysti suoritettu ennen välikuulusteluun osallistumista. -------------------------------------------------------- Tenttipäivä: Keskiviikko 29.8.2018 HUOM. kaksi eri tenttisalia! Tenttipaikka: Porthania PII 17-20 Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 17-20 Kansanravitsemus 17-20 Todennäköisyyslaskenta I 17-21 Kreikka I Tenttipaikka: Päärakennus, sali 8 17-20 Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1600- luvulta 1800-luvun loppuun - alkaa tasalta kuvaosiolla --------------------------------------------------------