Tenttipaikat

Marraskuu

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston tentit Tenttilista ajalle 1.11.2019 - 30.11.2019 Huom. Tarkistathan vielä tenttipaikan muutamaa päivää ennen tenttiä! Tilatietoihin voi tulla muutoksia. --------------------------------------------------------- Lauantai 16.11.2019 Tenttipaikka: Porthania, PI (Yliopistonkatu 3, 1. krs) 9-11 Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 9-11 Johdatus oikeustieteeseen 9-11 Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1), (kasv.) 9-12 Kliininen psykologia 9-12 Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia 9-12 TA5 Rahoituksen taloustieteen erikoiskurssi 1: Rahoitusmarkkinat 9-13 Kansainvälisen sosiaalityön kysymykset 9-13 Kreikka II 9-13 Sosiologinen mielikuvitus kaikki siirtotentit --------------------------------------------------------- Keskiviikko 20.11.2019 HUOM. KAKSI ERI TENTTISALIA! TENTTIPAIKKA: Porthania, P674 (Yliopistonkatu 3, 6. krs) 17-19 Erityispedagogiikan peruskurssi, syyskuu 2019 (5 op) 17-19 Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1) (oik.) 17-19 Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1), (hum.) 17-19 Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1), (mat.-luonn.) 17-20 1900-luvun alun kirjallisuus 17-20 Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet kaikki siirtotentit TENTTIPAIKKA: Porthania, P673 (Yliopistonkatu 3, 6. krs) 17-20 Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle Kuvantunnistuksia sisältävä lähitentti --------------------------------------------------------- Lauantai 30.11.2019 Tenttipaikka: Porthania, PI (Yliopistonkatu 3, 1. krs) 9-11 Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 9-11 Estetiikan historia 9-11 Johdatus oikeustieteeseen 9-11 Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi 9-12 Matematiikka I 9-12 Tekoälyn filosofiaa 9-12 Viestinnän tutkimuksen perusteet kaikki siirtotentit ---------------------------------------------------------