Tenttipaikat

Joulukuu

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston tentit Tenttilista ajalle 1.12.2019 - 31.12.2019 Huom. Tarkistathan tenttipaikan vielä muutama päivä ennen tenttiä! Tiloihin voi tulla muutoksia, jos ilmoittautuneiden määrä on odotettua suurempi/pienempi. --------------------------------------------------- Keskiviikko 4.12.2019 *HUOM. kaksi eri salia!* Tenttipaikka: Porthania, Suomen laki (Yliopistonkatu 3, 1. krs) 17-19 Ruotsin kielioppi 17-20 Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 17-20 Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, kirjatentti 17-20 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet Ryhmät A-D + siirtotentit Tenttipaikka: Porthania, P724 (Yliopistonkatu 3, 7. krs) 17-20 Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1500-luvun loppuun *Kuvantunnistuksia sisältävä lähitentti* --------------------------------------------------- Lauantai 14.12.2019 Tenttipaikka: Porthania, PI (Yliopistonkatu 3, 1. krs) 9-11 Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 9-11 Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1), (kasv.) Kaisa Alanen 9-11 Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1), (valt.) Jaana Jokinen 9-11 Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1), (valt.) Kaisa Alanen 9-12 Ekologian perusteet 9-12 Johdatus kehityspsykologiaan 9-12 Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 9-12 Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 9-12 Kliininen psykologia 9-12 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, yhteisosuus 9-12 Taidekritiikki --------------------------------------------------- Keskiviikko 18.12.2019 Tenttipaikka: Porthania, PII (Yliopistonkatu 3, 1. krs) 17-20 Havaintopsykologian perusteet 17-20 Havaintopsykologian perusteet, kirjatentti 17-20 Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin: Antiikin kirjallisuushistoria 17-20 Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia 17-20 Mustan väestön kuva amerikkalaisessa elokuvassa 17-20 Taidehistorian tutkimushistoria ---------------------------------------------------