Tenttipaikat

Lokakuu

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston tentit Tenttilista ajalle 1.10.2019 - 31.10.2019 Huom. Tarkistathan tenttipaikan vielä muutama päivä ennen tenttiä! Tiloihin voi tulla muutoksia, jos ilmoittautuneiden määrä on odotettua suurempi/pienempi. ------------------------------------------------------------------------- Lauantai 5.10.2019 Tenttipaikka: Porthania PI (Yliopistonkatu 3, 1. krs) 9-11 Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 9-11 Johdatus oikeustieteeseen 9-11 Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1), (valt.) 9-12 Ekologian perusteet 9-12 Johdatus kehityspsykologiaan, kirjatentti 9-12 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet, Ryhmät A-D 9-12 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 9-12 Taidehistorian tutkimushistoria 9-13 Latina II ------------------------------------------------------------------------- Keskiviikko 9.10.2019 *HUOM. kolme eri salia! * Tenttipaikka: Porthania PII (Yliopistonkatu 3, 1. krs) 17-20 Elintarvikemarkkinoinnin perusteet 17-20 Kansanravitsemus 17-20 Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia 17-20 TA5 Rahoituksen taloustieteen erikoiskurssi 1: Rahoitusmarkkinat 17-21 Kreikka II 17-21 Sosiologinen mielikuvitus + kaikki siirtotentit Tenttipaikka: Porthania P668 (Yliopistonkatu 3, 6. krs) 17-20 Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka RYHMÄTENTTI, 2-3 opiskelijan ryhmät Tenttipaikka: Porthania P724 (Yliopistonkatu 3, 7. krs) 17-20 Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle ------------------------------------------------------------------------- Lauantai 19.10.2019 Tenttipaikka: Porthania PI (Yliopistonkatu 3, 1. krs) 9-11 Johdatus oikeustieteeseen 9-11 Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1) (oik.) 9-11 Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1), (hum.) 9-11 Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1), (kasv.) 9-11 Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1), (mat.-luonn.) 9-12 1900-luvun alun kirjallisuus 9-12 Eliömaantieteen perusteet ja seminaari 9-12 Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia, Kirjatentti 9-12 Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 9-12 Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, kirjatentti 9-12 Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 9-12 Ravitsemusfysiologia 9-13 Fysiikkaa luonnontieteilijöille ------------------------------------------------------------------------- keskiviikko 23.10.2019 *HUOM. kaksi eri salia!* Tenttipaikka: Kielikeskus, Juhlasali (Fabianinkatu 26, 3. krs) 17-19 Ruotsin kielioppi 17-19 Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi 17-20 Lapsuuden ja kasvatuskulttuurin muuttuminen 17-20 Matematiikka I 17-20 Tekoälyn filosofiaa 17-20 Viestinnän tutkimuksen perusteet + kaikki siirtotenttijät Tenttipaikka: Kielikeskus, Sali 115 (Fabianinkatu 26, 1. krs) 17-20 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I RYHMÄTENTTI, 2-3 opiskelijan ryhmät -------------------------------------------------------------------------