Asenteet, sosiaalinen kognitio ja käyttäytymisen muutos (5 op)

Avoin yo: Asenteet, motivaatio ja itsesäätely, kevät 2021 Netcourse
Registration begins 12/4/2020 12:00 PM and ends 1/18/2021.

Further information available from Student Services.