Johdatus tieteenfilosofiaan (5 op)

Avoin yo: Johdatus tieteenfilosofiaan, Examinarium-tentti kesä 2020 Kurssi
Ilmoittautuminen alkaa 20.3.2020 12.00 ja päättyy 21.8.2020.
Opintojaksolla on tilaa.
» Ilmoittaudu mukaan

Lisätietoa opiskelijaneuvonnasta.