Johdatus persoonallisuuspsykologiaan (5 op)

Avoin yo: Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, kesä 2020 Verkkokurssi
Ilmoittautuminen alkaa 18.4.2020 12.00 ja päättyy 4.6.2020.

Lisätietoa opiskelijaneuvonnasta.