Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2) (4 op)

Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2), summer 2020, Group E Nätkurs
Anmälningen börjar 2020-06-19 12:00 och tar slut 2020-08-03.
Kursen är fulltecknad, och det finns inga reservplatser kvar.

Ytterligare information från Studentservicen.