Johdatus kognitiiviseen psykologiaan (5 op)

Avoin yo: Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, kesä 2020 Nätkurs
Anmälningen börjar 2020-03-20 12:00 och tar slut 2020-05-04.

Ytterligare information från Studentservicen.