Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (oik.) (2 op)

Avoin yo: Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1), (oik.), 3 op, ryhmä 1, kesä 2020 Netcourse
Registration begins 3/28/2020 12:00 PM and ends 5/4/2020.

Further information available from Student Services.