TA1 Taloustieteen perusteet (5 op) ECOK-S110

Avoin yo: TA1 Taloustieteen perusteet, kesä 2020 Verkkokurssi
Ilmoittautuminen alkaa 25.3.2020 12.00 ja päättyy 2.6.2020.

Lisätietoa opiskelijaneuvonnasta.