Johdatus etiikkaan (5 op)

Avoin yo: Johdatus etiikkaan, verkkokurssi, kevät 2020 Verkkokurssi
Ilmoittautuminen alkaa 1.3.2020 12.00 ja päättyy 24.4.2020.

Lisätietoa opiskelijaneuvonnasta.