Suomi kieliyhteisönä (5 op)

Avoin yo: Suomi kieliyhteisönä / kirjallisuuskuulustelu, kevät 2020 Literature examination
Registration begins 1/26/2020 12:00 PM and ends 5/22/2020.

Further information available from Student Services.