Osaamisen kehittäminen työelämässä (5 op)

Avoin yo: Osaamisen kehittäminen työelämässä, 2019-2020 Written work
Registration begins 8/17/2019 12:00 PM and ends 2/5/2020.

Further information available from Student Services.